Budżet i majątek Powiatu - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Budżet i majątek Powiatu

 • Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2016 r.

 • Uchwała Nr S.O. XII/429-1/49/15 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

 • Uchwała Nr S.O.XII/421/56/15 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 grudnia 2015 r.

  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok ...
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2015 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2015 r.

 • iInformacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego - wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2014 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2015 r.

 • Uchwała Nr S.O.XII/420/5/15 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 marca 2015 r.

  w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytów zaciąganych przez Powiat Nowosądecki
 • Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r.

 • 1    3  4  5  6  7    15
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2019-09-04 | 09:30