Ogłoszenia urzędowe - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ogłoszenia urzędowe

 • Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

  o braku możliwości zakończenia, w ustawowym terminie, postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obr. Stary Sącz m. Stary Sącz, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 246/2.
  20 maj 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami

  o braku możliwości terminowego zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu, że wymienione w załączonym piśmie nieruchomości stanowią Wspólnotę gruntową wsi Młodów
  20 maj 2019
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie Starosty Nowosądeckiego

  o zamiarze wszczęcia administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1176/9, 1176/18 w obr. Świniarsko, gm. Chełmiec
  16 maj 2019
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego ....
  16 maj 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 255/2, 279/5, 279/6 w obr. Łososina Dolna, gm. Łososina Dolna
  15 maj 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 118/6 w obr. Witowice Górne, gm. Łososina Dolna
  15 maj 2019
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  Starosta Nowosądecki zawiadamia, że zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 251/2 w obr. Polna, gm. Grybów
  15 maj 2019
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  Starosta Nowosądecki zawiadamia, że zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 510/2 w obr. Polna, gm. Grybów
  15 maj 2019
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  Starosta Nowosądecki zawiadamia, że zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 376 w obr. Polna, gm. Grybów
  15 maj 2019
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie o konkursie

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ul. Śniadeckich 15
  15 maj 2019
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    37