Ogłoszenia urzędowe - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ogłoszenia urzędowe

 • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu ogłasza konkurs

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ul. Śniadeckich 15 33 - 300 Nowy Sącz ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ratownictwo Medyczne przez lekarzy ...
  18 wrzesień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu, że nieruchomości oznaczone jako działki ewidencyjne nr 500, 527/2, 529, 580, 588, 599, 602, 611, 743, 744, 751, 769 o łącznej powierzchni 10,2300 ha położone w obrębie Bącza Kunina, gm. Nawojowa
  17 wrzesień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu, że nieruchomości oznaczone jako działki ewidencyjne nr 500, 527/2, 529, 580, 588, 599, 602, 611, 743, 744, 751, 769 o łącznej powierzchni 10,2300 ha położone w obrębie Bącza Kunina, gm. Nawojowa
  17 wrzesień 2019
  Czytaj więcej
 • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Kierownika Działu Administracyjno - Gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach.
  13 wrzesień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek ewid. nr 395/1, 397/1 z działkami sąsiednimi nr 397/5 w obrębie 0123 Nowy Sącz.
  13 wrzesień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek ewid. nr 395/1, 397/1 z działkami sąsiednimi 392/2 w obrębie 0123 Nowy Sącz.
  13 wrzesień 2019
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  o decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1176/9, 1176/18 w obr. Świniarsko, gm. Chełmiec
  11 wrzesień 2019
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  została wydana decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1728/2 w obr. Paszyn, gm. Chełmiec
  10 wrzesień 2019
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako jako dz. ew. 1803/1 w obr. Łącko w gm. Łącko
  29 sierpień 2019
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 751/1 obręb Łącko gmina Łącko
  14 sierpień 2019
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    37