Ogłoszenia urzędowe - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ogłoszenia urzędowe

 • Postanowienie

  Postanowienie
  25 maj 2018
  Czytaj więcej
 • Postanowienie

  Postanowienie
  25 maj 2018
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie
  25 maj 2018
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  Starosta Nowosądecki wydał decyzję Nr 4/D/2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1572K Grybów-Krużlowa Niżna
  25 maj 2018
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  Starosta Nowosądecki wydał decyzję Nr 3/D/2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1537K Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie
  25 maj 2018
  Czytaj więcej
 • Postanowienie

  postanawiam 1. Powołać Panią Krystynę Krzemień rzeczoznawcę majątkowego na biegłego w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Starostę Nowosądeckiego w celu ustalenia wartości nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2496...
  24 maj 2018
  Czytaj więcej
 • Postanowienie

  rzeczoznawcę majątkowego na biegłego w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Starostę Nowosądeckiego w celu ustalenia wartości nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1829/1
  24 maj 2018
  Czytaj więcej
 • Postanowienie

  postanawiam 1. Powołać Panią Krystynę Krzemień rzeczoznawcę majątkowego na biegłego w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Starostę Nowosądeckiego w celu ustalenia wartości nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 2526/1...
  24 maj 2018
  Czytaj więcej
 • Postanowienie

  postanawiam 1. Powołać Panią Krystynę Krzemień rzeczoznawcę majątkowego na biegłego w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Starostę Nowosądeckiego w celu ustalenia wartości nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjnej nr 2491/2
  24 maj 2018
  Czytaj więcej
 • Postanowienie

  postanawiam 1. Powołać Panią Krystynę Krzemień rzeczoznawcę majątkowego na biegłego w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Starostę Nowosądeckiego znak: w celu ustalenia wartości nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 2489/4...
  24 maj 2018
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    35