Stan dróg - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Stan dróg


Drogi nieprzejezdne - zamknięte /z utrudnieniami/:

 

Nazwa drogi /relacja/

Rodzaj

Stan

Objazd

Sienna - Dąbrowa

droga wojewódzka nr 975 Roboty drogowe związane z rozbudową drogi

Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa (13.12.2017 - 15.12.2019)

Kurów droga krajowa nr 75 Budowa mostu Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ograniczenie prędkości do 50 km/h przy wyjazdach z budowy 
Florynka - Izby droga powiatowa  nr 1503 K Odbudowa korpusu drogowego, wykonanie podbudowy i nawierzchni na osuwisku w m. Florynka w ciągu drogi powiatowej nr 1503 K Florynka - Izby. Objazd drogami powiatowymi: Ropa - Brunary, Ropa - Wysowa
i Ropa - Wawrzka - Florynka.
Limanowa - Chełmiec droga powiatowa nr 1551 K remont nawierzchni Objazd dla przeciwnego kierunku wymienionego odcinka
ul. Marcinkowickiej wyznaczono obwodnicą północną Nowego Sącza, ul. Tarnowską i Krakowską.
Trzetrzewina - Podrzecze droga powiatowa nr 1548 K remont nawierzchni Objazd drogą krajową nr 28 i drogami gminnymi.
Trzetrzewina - Podrzecze droga powiatowa nr 1548 K remont nawierzchni Objazd drogą krajową nr 28 i drogą powiatową Chełmiec  - Naszacowice lub drogami gminnymi.
Korzenna - Jasienna - Przydonica droga powiatowa nr 1564 K remont nawierzchni Objazd drogami powiatowymi: Nowy Sącz - Wojnarowa, Korzenna - MIłkowa i Podole Górowa - Łęka lub drogami gminnymi.
Limanowa - Chełmiec droga powiatowa nr 1551 K remont nawierzchni Objazd dla przeciwnego kierunku ruchu wymienionego odcinka ul. Marcinkowickiej wyznaczono obwodnicą północną Nowego Sącza, ul. Tarnowską i Krakowską.


 

 

* więcej informacji znajduje się w zakładce "KOMUNIKATY"
 


Pokaż Utrudnienia na drogach na większej mapie
redaktor: Michał Rak
data publikacji: 2011-07-13 | 11:45
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 | 13:22