Wrzesień - Grudzień 2018 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Wrzesień - Grudzień 2018

20.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 20.09.2018r.
godzinę: 10:06[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

73

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

200

350

50

Łabowa

Kamienica

180

250

54

Stary Sącz

Poprad

300

400

129

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

19.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 19.09.2018r.
godzinę: 10:00[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

214

Jakubkowice

Łososina

200

350

51

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

130

Muszyna

Poprad

260

350

99

Gołkowice

Dunajec

320

400

145

18.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 18.09.2018r.
godzinę: 10:12[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

75

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

200

350

53

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

131

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

17.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 17.09.2018r.
godzinę: 9:48[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

77

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

133

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

149

16.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 16.09.2018r.
godzinę: 9:50[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

225

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

57

Stary Sącz

Poprad

300

400

138

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

147

15.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 15.09.2018r.
godzinę: 10:05[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

77

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

200

350

52

Łabowa

Kamienica

180

250

57

Stary Sącz

Poprad

300

400

130

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

14.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 14.09.2018r.
godzinę: 10:14[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

200

350

50

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

129

Muszyna

Poprad

260

350

99

Gołkowice

Dunajec

320

400

146

13.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 13.09.2018r.
godzinę: 09:44[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

74

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

200

350

52

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

130

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

147

12.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 12.09.2018r.
godzinę: 09:50[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

-

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

200

350

57

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

131

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

146

11.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 11.09.2018r.
godzinę: 09:34[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

75

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

-

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

217

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

132

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

10.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 10.09.2018r.
godzinę: 10:03[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

200

350

58

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

132

Muszyna

Poprad

260

350

100

Gołkowice

Dunajec

320

400

151

9.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 9.09.2018r.
godzinę: 9:45[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

78

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

133

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

151

8.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 8.09.2018r.
godzinę: 9:46[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

-

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

133

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

-

7.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 7.09.2018r.
godzinę: 9:44[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

79

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

221

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

137

Muszyna

Poprad

260

350

105

Gołkowice

Dunajec

320

400

141

6.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 6.09.2018r.
godzinę:10:01[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

-

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

222

Jakubkowice

Łososina

200

350

55

Łabowa

Kamienica

180

250

56

Stary Sącz

Poprad

300

400

140

Muszyna

Poprad

260

350

106

Gołkowice

Dunajec

320

400

145

5.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 5.09.2018r.
godzinę:10:01[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

88

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

226

Jakubkowice

Łososina

200

350

218

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

149

Muszyna

Poprad

260

350

110

Gołkowice

Dunajec

320

400

148

4.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 4.09.2018r.
godzinę:9:48[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

226

Jakubkowice

Łososina

200

350

56

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

131

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

150

3.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 3.09.2018r.
godzinę:9:57[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

-

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

205

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

131

Muszyna

Poprad

260

350

98

Gołkowice

Dunajec

320

400

145

2.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 2.09.2018r.
godzinę:9:45[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

80

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

218

Jakubkowice

Łososina

200

350

54

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

133

Muszyna

Poprad

260

350

102

Gołkowice

Dunajec

320

400

147

1.09.2018 r.

Miejscowośći/Wodowskaz

Rzeka

Stan ostrzegawczy [cm]

Stan alarmowy [cm]

Stan na dzień 1.09.2018r.
godzinę:9:35[cm]

Nowy Sącz

Dunajec

250

380

81

Nowy Sącz

Łubinka

300

380

206

Grybów

Biała Tarnowska

320

400

219

Jakubkowice

Łososina

200

350

56

Łabowa

Kamienica

180

250

58

Stary Sącz

Poprad

300

400

134

Muszyna

Poprad

260

350

104

Gołkowice

Dunajec

320

400

148

data publikacji: 2018-09-04 | 11:16
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-20 | 10:32