Uregulowania prawne - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Uregulowania prawne

 • Ustawa z dania 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (wyciąg)

 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP

  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej jest głównym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa narodowego. Definiuje ona interesy i działania w środowisku bezpieczeństwa.
 • Regulamin Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 • Regulamin Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 • Regulamin ubiegania się o udzielenie dotacji celowej przez OSP

  Uchwała nr 681/2016 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu ubiegania się o udzielenie dotacji celowych przez OSP lub inne podmioty.
 • Organizacja Światowych Dni Młodzieży

  Zarządzenie nr 24/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania dyżurów całodobowych w PCZK w związku z organizacją ŚDM.
 • Organizacja dyżurów całodobowych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego

  Zarządzenie nr 38/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych w PCZK na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz klęsk żywiołowych.
 • Organizacja Powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania

  Zarządzenie nr 36/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 października 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu SWA na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.
 • Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Nowosądeckiego

  Zarządzenie nr 28/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Planu Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Nowosądeckiego".
 • Wytyczne w sprawie normatywów przygotowania i działania formacji obrony cywilnej

  Zarządzenie nr 44/2014 Starosty Nowosądeckiego-Szefa OC Powiatu z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie przygotowania i zapewnienia działania formacji obrony cywilnej.
 • 1  2  3  4  5    
redaktor: Michał Rak
data publikacji: 2017-01-31 | 09:14
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-31 | 09:14