Skład komisji - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Skład komisji

 

Skład Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego

Przewodniczący komisji:
1) Marek PŁAWIAK – Starosta Nowosądecki
2) Ryszard NOWAK – Prezydent Miasta Nowego Sącza

Członkowie:
Radni delegowani przez Radę Miasta Nowego Sącza:
1) Przemysław GAWŁOWSKI – Radny Miasta Nowego Sącza
2) Józef GRYŹLAK - Radny Miasta Nowego Sącza
Radni delegowani przez Radę Powiatu Nowosądeckiego:
1) Marian RYBA - Radny Powiatu Nowosądeckiego
2) Ryszard PORADOWSKI - Radny Powiatu Nowosądeckiego

Osoby powołane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz przez Starostę Nowosądeckiego:
1) st. bryg. Waldemar KUŻMA – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
2) Adam CZERWIŃSKI – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
3) Franciszek KANTOR - Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

4) Dariusz GÓRSKI - Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu 

5) Ryszard WĄSOWICZ - Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
6) Marek NIEĆ - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Nowym Sączu

7) Mateusz MIGACZ - Inspektor  w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącz

8) Marian MARSZAŁEK - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Przedstawiciele Policji delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu:
1) mł. insp. Jarosław TOKARCZYK  – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu
2) kom. Waldemar GÓRSKI  – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

 

W posiedzeniu Komisji udział bierze również:

1) Jarosław ŁUKACZ – Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu

2) Krzysztof SETLAK - Sekretarz Gminy Łabowa

 

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Reprezentowana jednostka

1

Marek PŁAWIAK

Starosta Nowosądecki

Starostwo Powiatowe

w Nowym Sączu

2

Ryszard

NOWAK

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza

3

Przemysław GAWŁOWSKI

Radny Miasta Nowego Sącza

Rada Miasta Nowego Sącza

4

Józef

GRYŹLAK

Radny Miasta Nowego Sącza

Rada Miasta Nowego Sącz

5

Ryszard PORADOWSKI

Radny Powiatu Nowosądeckiego

Rada Powiatu Nowosądeckiego

6

Marian

RYBA

Radny Powiatu Nowosądeckiego

Rada Powiatu Nowosądeckiego

7

st. bryg. Waldemar KUŹMA

p. o. Komendanta Państwowej Straży Pożarnej

w Nowym Sączu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

8

Adam CZERWIŃSKI

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

w Nowym Sączu

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

9

Franciszek KANTOR

Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

10

Dariusz
GÓRSKI

Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu

Komenda Miejska Straży Miejskiej w Nowym Sączu

11 Ryszard WĄSOWICZ Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

12

Marek

NIEĆ

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Nowym Sączu

Urząd Miasta Nowego Sącza

13

Witold RUTKOWSKI

Podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Urząd Miasta Nowego Sącza

14 Marian MARSZAŁEK Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

15

mł. insp. Jarosław TOKARCZYK

Komendant Miejski Policji

Komenda Miejska Policji

w Nowym Sączu

16 kom. Waldemar GÓROWSKI Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

17

Jarosław ŁUKACZ

Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu

Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu

18 Krzysztof SETLAK Sekretarz Urząd Gminy Łabowa

 

redaktor: Rak Michał
data publikacji: 2011-08-08 | 11:02
data ostatniej modyfikacji: 2018-06-18 | 14:47