Opłaty skarbowe oraz pozostałe opłaty - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Opłaty skarbowe oraz pozostałe opłaty

Opłaty skarbowe:

Pliki do pobrania


Inne opłaty:

Pliki do pobrania

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktrury w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu


 Numer konta bankowego:


 • opłaty komunikacyjne
  (dowody rej., tablice rej., prawo jazdy, itp.)

  Getin Noble Bank S.A. 75 1560 0013 2973 9238 1000 0003

 • opłaty geodezyjne dotyczące Powiatu grodzkiego
  (np. wypisy i wyrysy z rej. gruntu, mapy, itp.)

  Getin Noble Bank S.A. 21 1560 0013 2973 9238 1000 0005

 • opłaty geodezyjne dotyczące Powiatu ziemskiego
  (np. wypisy i wyrysy z rej. gruntu, mapy, itp.)

  Getin Noble Bank S.A. 75 1560 0013 2973 9238 1000 0003

 • rachunek depozytowy (wadia, opłata ewidencyjna)
  Getin Noble Bank S.A. 21 1560 0013 2973 9238 1000 0005

 • dochody własne Starostwa (czynsze, faktury)
  Getin Noble Bank S.A. 75 1560 0013 2973 9238 1000 0003

 • dochody Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie gruntu, dzierżawa)
  Getin Noble Bank S.A. 48 1560 0013 2973 9238 1000 0004
 
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-11-03 | 12:49
data ostatniej modyfikacji: 2015-11-03 | 12:56