V kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

V kadencja

 • Zarządzenie Nr 47/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2017 r.

 • Zarządzenie Nr 46/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15listopada 2017 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2016r. wprowadzające Instrukcję obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 45/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 listopada 2017 r.

  w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 44/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 listopada 2017 r.

  w sprawie powołania zespołu kontrolującego
 • Zarządzenie Nr 43/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 listopada 2017 r.

  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 42/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 listopada 2017 r.

  w sprawie powołania Komisji odbiorowej do odbioru częściowego robót budowlanych zgodnie ze zgłoszeniem Wykonawcy robót Firmy GRAND Andrzej Grygiel z dnia 30.10.2017 r. (znak: 29/X/2017/RG)...
 • Zarządzenie Nr 41/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 października 2017 r.

  w sprawie likwidacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 października 2017 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej wydziałów i innych komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatow
 • Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 października 2017 r.

  w sprawie powołania Zespołu zadaniowego w sprawie przygotowania i przekazania dokumentacji dot.projektów realizowanych przez Powiat współfinansowanych z funduszy europejskich po zlikwidowanej jednost
 • Zarządzenie Nr 38/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 4 października 2017 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 września 2015r. wprowadzającego instrukcję inwentaryzacyjną w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • 1  2  3  4  5    16
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2014-12-09 | 11:28
data ostatniej modyfikacji: 2017-11-16 | 10:44