V kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

V kadencja

 • Zarządzenie Nr 23/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2017 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 czerwca 2017 r.

  w sprawie powołania komisji ds. odbioru, otwierania i sprawdzania zawartości przesyłek, zawierających druki ścisłego zarachowania, otrzymanych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Zarządzenie Nr 20/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 czerwca 2017 r.

  w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, ...
 • Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 czerwca 2017 r.

  W sprawie powołania Komisji odbiorowej do obioru częściowego robót budowlanych i sanitarnych
 • Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji ds. oceny przydatności do użytkowania i likwidacji składników majątku ruch
 • Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu służby przygotowawczej...
 • Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.

  w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników oraz zastępców dyrektorów i kierowników niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 kwietnia 2017 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 września 2015r. wprowadzającego politykę rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, zmienionego...
 • Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 marca 2017 r.

  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Nowym Sączu za rok 2016.
 • Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2017 r.

  w sprawie ustalenia zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym
 • 1  2  3  4  5    13
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2014-12-09 | 11:28
data ostatniej modyfikacji: 2017-07-05 | 14:24