V kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

V kadencja

 • Zarządzenie Nr 50/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 11 października 2018 r.

  w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji dla pracowników oraz klientów
 • Zarządzenie Nr 49/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 11 października 2018 r.

  w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018 r.

  wprowadzające politykę rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 47/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 września 2018 r.

  w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Zarządzenie Nr 45/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 września 2018 r.

  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 44/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 września 2018 r.

  w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 • Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2016r. wprowadzającego Instrukcję obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu...
 • Zarządzenie Nr 42/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 sierpnia 2018 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania stalej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym...
 • Zarządzenie Nr 41/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 lipca 2018 r.

  w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia i oszacowania strat powodziowych w infrastrukturze drogowej powstałych wskutek klęsk żywiołowych.
 • Zarządzenie Nr 40/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 lipca 2018 r.

  w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • 1  2  3  4  5    22
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2014-12-09 | 11:28
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-16 | 12:59