V kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

V kadencja

 • Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 lutego 2018 r.

  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
 • Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 luty 2018 r.

  w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 lutego 2018 r.

  w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 3/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2018 r.

  w sprawie zmiany instrukcji gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2018 r.

  w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej w sprawach obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
 • Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 stycznia 2018 r.

  w sprawie zmiany rocznego planu kontroli na 2018 rok zatwierdzonego Zarządzeniem nr 57/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 grudnia 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 59/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2017 r.

  w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2018.
 • Zarządzenie Nr 58/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2017 r.

  w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 57/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 grudnia 2017 r.

  w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2018 rok.
 • Zarządzenie Nr 56/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 grudnia 2017 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2017 r.
 • 1  2  3  4  5    18
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2014-12-09 | 11:28
data ostatniej modyfikacji: 2018-02-16 | 13:32