V kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

V kadencja

 • Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 września 2017 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 25 sierpnia 2017 r.

  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia elementów ćwiczenia obrony cywilnej w ramach Powiatowych ćwiczeń obronnych z elementami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pk. „Kurier-2017„
 • Zarządzenie Nr 32/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 25 sierpnia 2017 r.

  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych z elementami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 sierpnia 2017 r.

  w sprawie powołania Komisji odbiorowej do odbioru robót budowlanych zgodnie za zgłoszeniem Wykonawcy robót Firmy Produkcyjno - Handlowo - Usługowej RODBRUK Józef Rodak z dnia 16.08.2017 r. ...
 • Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 18 sierpnia 2017 r.

  w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego
 • Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 sierpnia 2017 r.

  w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego na lata 2011-2020 z perspektywą do 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 28/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 lipca 2017 r.

  w sprawie powołania Komisji odbiorowej do odbioru częściowego robót budowlanych zgodnie za zgłoszeniem Wykonawcy robót Firmy GRAND Andrzej Grygiel z dnia 25.07.2017 r. (znak: 22/VII/2017/RG)...
 • Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 lipca 2017 r.

  w sprawie zmiany w rocznym planie kontroli na 2017 r. zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 50/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2016 r.
 • Zarządzenie Nr 26/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 lipca 2017 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 września 2015 r. wprowadzającego politykę rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, zmienionego Zarządzeniem...
 • Zarządzenie Nr 25/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 25 lipca 2017 r.

  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia elementów ćwiczenia obrony cywilnej w ramach Powiatowych ćwiczeń obronnych z elementami zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pk. „Kurier-2017„
 • 1  2  3  4  5    14
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2014-12-09 | 11:28
data ostatniej modyfikacji: 2017-09-07 | 10:15