VI kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

VI kadencja

 • Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 9 stycznia 2019 r.

  w sprawie określenia Regulaminu organizacyjnego parkingów wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 63/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2018 r.

  w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2019 rok.
 • Zarządzenie Nr 62/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2018 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 61/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2018 r.

  w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2019. Na
 • Zarządzenie Nr 60/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r.

  w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy korzystaniu z pojazdów do celów służbowych przez pracowników Starostwa.
 • Zarządzenie Nr 59/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2018 r.

  w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu działania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz planów pracy komórek organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 58/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 grudnia 2018 r.

  wprowadzające Instrukcję ewidencji druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 57/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 grudnia 2018 r.

  w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty, niezwiązanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • Zarządzenie Nr 56/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 listopada 2018 r.

  dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 45/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zmienionego Zarządzeniem...
data publikacji: 2018-12-17 | 10:06
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-11 | 14:27