VI kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

VI kadencja

 • Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 września 2019 r.

  w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2019 r.

  w sprawie powołania zespołu kontrolującego
 • Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 sierpnia 2019 r.

  w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 30/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 sierpnia 2019 r.

  w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • Zarządzenie Nr 29/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 sierpnia 2019 r.

  w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu Punktu Kontaktowego HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza).
 • Zarządzenie Nr 28/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2019 r.

  w sprawie trybu zawierania umów cywilnoprawnych w sprawach należących do kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 27/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 maja 2019 r.

  w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia i szacowania strat powodziowych w infrastrukturze drogowej powstałych wskutek klęsk żywiołowych.
 • Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2019 r.

  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 23 maja 2019 r.

  w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 9 maja 2019 r.

  w sprawie organizacji praktyk oraz staży w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • 1  2  3  4  5    
data publikacji: 2018-12-17 | 10:06
data ostatniej modyfikacji: 2019-09-11 | 13:57