VI kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

VI kadencja

 • Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2019 r.

  w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 • Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 października 2019 r.

  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 października 2019 r.

  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 października 2019 r.

  w sprawie wprowadzenia Instrukcji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 października 2019 r.

  wprowadzające Instrukcję inwentaryzacyjną dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 października 2019 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Nowosądeckiego w sprawie trybu zawierania umów cywilnoprawnych w sprawach należących do kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego
 • Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 września 2019 r.

  w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2019 r.

  w sprawie powołania zespołu kontrolującego
 • Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 sierpnia 2019 r.

  w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 30/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 sierpnia 2019 r.

  w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • 1  2  3  4  5    
data publikacji: 2018-12-17 | 10:06
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-21 | 14:28