VI kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

VI kadencja

 • Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 marca 2019 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej wydziałów i innych komórek organizacyjnych w Starostwie ...
 • Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 luty 2019 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej wydziałów i innych komórek organizacyjnych w Starostwie Powiat..
 • Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 lutego 2019 r.

  w sprawie organizacji przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu służbowego.
 • Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 lutego 2019 r.

  w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Zarządzenie Nr 13/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 lutego 2019 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018r. wprowadzającego politykę rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2019 r.

  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
 • Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2019 r.

  w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 lutego 2019 r.

  w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 lutego 2019 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 lutego 2019 r.

  w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • 1  2  3    
data publikacji: 2018-12-17 | 10:06
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-15 | 14:18