Programy, granty, konkursy - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Programy, granty, konkursy

UCHWAŁA NR 215/XXII/17 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 24 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 215/XXII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-03-30
data ostatniej modyfikacji: 2017-03-30 | 13:04