Programy, granty, konkursy - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Programy, granty, konkursy

Informacja

Obrazek o nazwie: 6983536.jpg
1
Obrazek o nazwie: 1157696522.jpg
2
Obrazek o nazwie: 741266164.jpg
3
Obrazek o nazwie: 635988951.jpg
4
Obrazek o nazwie: 1678787808.jpg
5
Obrazek o nazwie: 1664739635.jpg
6
Obrazek o nazwie: 2082389229.jpg
7
Obrazek o nazwie: 2014079609.jpg
8

Zrealizowana „Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa – Składziste w km 0+146 - 1+100” jest operacją typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, i pierwszym z wykonanych zadań inwestycyjnych, na które Powiat Nowosądecki uzyskał pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-07-14
data ostatniej modyfikacji: 2017-07-14 | 11:08
planowana data dezaktywacji: 2017-12-31