Programy, granty, konkursy - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Programy, granty, konkursy

Informacja

Obrazek o nazwie: 1388646037.jpg
1
Obrazek o nazwie: 1064696293.jpg
2
Obrazek o nazwie: 1030309608.jpg
3
Obrazek o nazwie: 288758381.jpg
4
Obrazek o nazwie: 1957616969.jpg
5
Obrazek o nazwie: 2099801463.jpg
6

Zrealizowana  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów – Krużlowa Niżna w km 3+000 – 3+980” jest operacją typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie  inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, i drugim z wykonanych zadań inwestycyjnych, na które Powiat Nowosądecki uzyskał pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-07-14
data ostatniej modyfikacji: 2017-07-14 | 11:15
planowana data dezaktywacji: 2017-12-31