Programy, granty, konkursy - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2018 roku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-11-01
data ostatniej modyfikacji: 2017-11-15 | 11:17