Programy, granty, konkursy - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Programy, granty, konkursy

Uchwała Nr 1079/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2018 roku.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-11-30
data ostatniej modyfikacji: 2017-11-30 | 14:18