Rejestr zmian - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Przetargi / Zamówienia Publiczne Starostwa Powiatowego / Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 tysięcy Euro

Aktualizacja wiadomości
2018-08-10 10:52:14
Anna Poręba
Data rozpoczęcia:
2018-07-17
Tytuł:
ZPI.272.13.2018 Zamówienie na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 13 621 892 PLN na ...
Krótki opis:
ZPI.272.13.2018 Zamówienie na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 13 621 892 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych
Pliki:
13_ogloszenie_o_zamowieniu_dz.u.u.e.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu

13_siwz_kredyt.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

13_zal_1_do_siwz_dokumenty_zdolnosc.zip
Załącznik nr 1 do siwz - Dokumenty do zbadania zdolności kredytowej zamawiającego

13_zal_2_do_siwz_projekt_umowy.pdf
Załącznik nr 2 do siwz - Projekt umowy

13_zal_3_do_siwz_formularz_jedz.doc.doc
Załącznik nr 3 do siwz - Formularz JEDZ.doc

13_zal_3a_do_siwz_formularz_jedz.xml.xml
Załącznik nr 3a - Formularz JEDZ.xml

13_zal_4_do_siwz_formularz_ofertowy.pdf
Załącznik nr 4 do siwz - Formularz ofertowy

13_zal_5_do_siwz_instrukcja_wypelniania_jedz.pdf
Załącznik nr 5 do siwz - Instrukcja wypełniania JEDZ

13_zal_6_do_siwz_instrukcja_przygotowania_jedz_przy_pomocy_espd.pdf
Załącznik nr 6 do siwz - Instrukcja przygotowania JEDZ przy pomocy serwisu ESPD

13_zal_7_do_siwz_instrukcja_skladania_jedz.pdf
Załącznik nr 7 do siwz - Instrukcja składania JEDZ

wyjasnienia_zmiana_03.08.2018.pdf
Wyjaśnienia i zmiana siwz - 03.08.2018

ogloszenie_o_zmianie_przeslane.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

13_ogloszenie_o_zamowieniu_opublikowane.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane

wyjasnienia_zmiana_10.08.2018.pdf
Wyjaśnienia i zmiana siwz - 10.08.2018

13_ogloszenie_o_zmianie_wyslane_10.08.2018.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - wysłane do publikacji
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34