Rejestr zmian - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Przetargi / Zamówienia Publiczne Starostwa Powiatowego / Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 tysięcy Euro

Aktualizacja wiadomości
2018-08-10 15:21:56
Anna Poręba
Data rozpoczęcia:
2018-06-05
Tytuł:
ZPI.272.11.2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku Liceum...
Krótki opis:
ZPI.272.11.2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o halę sportową
Pliki:
11_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu

11_siwz_hala_sportowa_lo.stary.sacz.partyzantow.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

11_zal_1_do_siwz_dokumentacja.zip
Załącznik nr 1 do SIWZ

11_zal_2_do_siwz_projekt_umowy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ

11_zal_3_do_siwz_oswiadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ

11_zal_4_do_siwz_oferta.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

zmiana_siwz.pdf
Odpowiedzi na pytania do siwz, zmiana siwz

poprawione_11_zal_3_do_siwz_oswiadczenie.pdf
Poprawiony Załącznik nr 3 do SIWZ

poprawiona_11_zal_4_do_siwz_oferta.pdf
Poprawiony Załącznik nr 4 do SIWZ

11_informacja_z_otwarcia_ofert_art_86_ust_5.pdf
Informacja z otwarcia ofert udostępniona w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

11_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.pdf
Formularz oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

11_ogloszenie_o_uniewaznieniu.pdf
Informacja o unieważnieniu postępowania
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34