Rejestr zmian - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Przetargi / Zamówienia Publiczne Starostwa Powiatowego / Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

Aktualizacja wiadomości
2019-02-11 15:03:49
Magdalena Żelasko-Bieniek
Data rozpoczęcia:
2017-08-02
Data dezaktywacji wiadomości:
2018-12-31
Tytuł:
ZP.272.18.2017 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w pawilonie „A-B” Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach...
Krótki opis:
ZP.272.18.2017 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w pawilonie „A-B” Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego
Pliki:
18_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu

18_siwz_termomodernizacja_dps_zbyszyce.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

zalacznik_nr_1.zip
Załącznik nr 1 do SIWZ

18_zal_2_do_siwz_projekt_umowy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ

18_zal_3_do_siwz_oswiadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ

18_zal_4_do_siwz_oferta.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ

ogloszenie_o_zmianie_10.08.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

zmiana_10.08.pdf
Zmiana siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

informacja_z_otwarcia_ofert_art_86_ust_5.pdf
Informacja z otwarcia ofert udostępniona w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

informacja_o_grupie_kapitalowej.pdf
Formularz oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

18_ogloszenie_o_wyniku.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34