Rejestr zmian - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Przetargi / Zamówienia Publiczne Starostwa Powiatowego / Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

Aktualizacja wiadomości
2019-02-11 15:04:06
Magdalena Żelasko-Bieniek
Data rozpoczęcia:
2017-03-10
Data dezaktywacji wiadomości:
2018-12-31
Tytuł:
ZP.272.4.2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu ...
Krótki opis:
ZP.272.4.2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu, ortofotomapy, aerotriangulacji oraz opracowanie bazy danych zobrazowań lotniczych w ramach projektu ... UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Pliki:
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu

siwz.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

zal._1_wt_orto.pdf
Zał. nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia WT ORTO

zal._2_projekt_umowy.pdf
Zał. nr 2 do SIWZ projekt umowy

zal._3_formularz_oferty.pdf
Zał. nr 3 do SIWZ formularz oferty

instrukcja_wypelniania_jednolitego_europejskiego_dokumentu_zamowienia.pdf
Instrukcja wypełniania JEDZ

zalaczniki_do_opz.zip
Załączniki do Zał. nr 1 do SIWZ WT ORTO

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_4.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjasnienia_30_03_2017.pdf
Pytania, odpowiedzi, zmiana siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

zalacznik_1_do_wyjasnien_30_03_2017.pdf
Załącznik nr 1 do wyjaśnień

ogloszanie_o_zmianie_ogloszenia_opublikowane.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane

zalacznik_3_do_siwz_formularz_ofertowy.doc
Zał. nr 3 do SIWZ formularz oferty - wersja edytowalna

sprostowanie_12_04.pdf
SPROSTOWANIE

zalacznik_4_do_siwz_jednolity_dokument_zamowienia_jedz.pdf
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia uwzględniający poprawioną omyłkę pisarską

zalacznik_4_do_siwz_jednolity_dokument_zamowienia_jedz.doc
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia uwzględniający poprawioną omyłkę pisarską - wersja edytowalna

informacja_z_otwarcia_ofert_art_86_ust_5.pdf
INFORMACJE PODANE NA OTWARCIU OFERT W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

oswiadczenie_grupa_kapitalowa.pdf
FORMULARZ OŚWIADCZENIA WYKONAWCY DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34