Rejestr zmian - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Przetargi / Zamówienia Publiczne Starostwa Powiatowego / Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

Aktualizacja wiadomości
2019-02-11 15:04:15
Magdalena Żelasko-Bieniek
Data rozpoczęcia:
2017-05-31
Data dezaktywacji wiadomości:
2018-12-31
Tytuł:
ZP.272.12.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby projektu ...
Krótki opis:
ZP.272.12.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz
Pliki:
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu

12_siwz.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

12_zalacznik_nr_1_do_siwz_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
Zał. nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

12_zalacznik_nr_2_do_siwz_formularz_oferty.pdf
Zał. nr 2 do SIWZ formularz oferty

12_zalacznik_nr_3_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.pdf
Zał. nr 3 do SIWZ formularz oświadczenia

12_zalacznik_nr_4a_do_siwz_projekt_umowy_czesc_1.pdf
Zał. nr 4a do SIWZ projekt umowy część 1 zamówienia

12_zalacznik_nr_4b_do_siwz_projekt_umowy_czesc_2.pdf
Zał. nr 4b do SIWZ projekt umowy część 2 zamówienia

12_zalacznik_nr_2_do_siwz_formularz_oferty.doc
Zał. nr 2 do SIWZ formularz oferty WERSJA EDYTOWALNA

12_zalacznik_nr_3_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx
Zał. nr 3 do SIWZ formularz oświadczenia WERSJA EDYTOWALNA

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.html
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

odpowiedzi_na_pytania_zmiana_siwz.pdf
Pytania, odpowiedzi, zmiana siwz

zmieniony_zalacznik_nr_1_do_siwz_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
ZMIENIONY Zał. nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

informacja_z_artykulu_86_.pdf
Informacja z otwarcia ofert udostępniona w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

informacja_o_grupie_kapitalowej.pdf
Formularz oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

informacja_o_wyniku__art._92_ust._2.pdf
Ogłoszenie o wyniku
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34