Rejestr zmian - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Przetargi / Zamówienia Publiczne Starostwa Powiatowego / Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

Aktualizacja wiadomości
2019-02-11 15:04:27
Magdalena Żelasko-Bieniek
Data rozpoczęcia:
2017-06-13
Data dezaktywacji wiadomości:
2018-12-31
Tytuł:
ZP.272.11.2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu...
Krótki opis:
ZP.272.11.2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu, ortofotomapy, aerotriangulacji oraz opracowanie bazy danych zobrazowań lotniczych w ramach projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych...
Pliki:
ogloszenie_o_zamowieniu_11.htm
Ogłoszenie o zamówieniu

11_siwz_zobrazowania_lotnicze.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

11_zalacznik_1_do_siwz_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ

11_zalacznik_2_do_siwz_projekt_umowy-v.05.06.2017.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ

11_zalacznik_3_do_siwz_formularz_ofertowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ

11_zalacznik_4_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ

zalaczniki_nr_1_do_opz.zip
Załączniki do Zał. nr 1 do SIWZ WT ORTO

odpowiedz_na_pytanie.pdf
Odpowiedź na pytanie

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

odpowiedz_na_pytanie_2.pdf
Pytanie, odpowiedź, zmiana siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

informacja_z_otwarcia_ofert_art_86_ust_5.pdf
Informacja z otwarcia ofert udostępniona w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

informacja_o_grupie_kapitalowej.pdf
Formularz oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

ogloszenie_-_informacja_o_wyniku__art._92_ust._2.pdf
Informacja w wyborze najkorzystniejszej oferty
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34