Rejestr zmian - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Przetargi / Zamówienia Publiczne Starostwa Powiatowego / Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

Aktualizacja wiadomości
2019-02-11 15:04:35
Magdalena Żelasko-Bieniek
Data rozpoczęcia:
2017-07-05
Data dezaktywacji wiadomości:
2018-12-31
Tytuł:
ZP.272.14.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania, na potrzeby projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych...
Krótki opis:
ZP.272.14.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania, na potrzeby projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz
Pliki:
ogloszenie_o_zamowieniu_14.htm
Ogłoszenie o zamówieniu

14_siwz.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

14_zalacznik_nr_1_do_siwz_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ

14_zalacznik_nr_2_do_siwz_formularz_oferty.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ

14_zalacznik_nr_3_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ

14_zalacznik_nr_4_do_siwz_projekt_umowy.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

odpowiedzi_na_pytania_zmiana_siwz.pdf
Odpowiedzi na pytania, zmiana siwz

zmieniony_zalacznik_nr_4_do_siwz_projekt_umowy.pdf
Zmieniony Załącznki nr 4 do SIWZ

informacja_z_artykulu_86_.pdf
Informacja z otwarcia ofert udostępniona w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

informacja_o_grupie_kapitalowej.pdf
Formularz oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

ogloszenie_-_informacja_o_wyniku__art._92_ust._2.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34