Rejestr zmian - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Przetargi / Zamówienia Publiczne Starostwa Powiatowego / Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

Aktualizacja wiadomości
2019-02-11 15:05:12
Magdalena Żelasko-Bieniek
Data rozpoczęcia:
2018-02-21
Data dezaktywacji wiadomości:
2018-12-31
Tytuł:
ZPI.272.1.2018 Przetarg nieograniczony na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest...
Krótki opis:
ZPI.272.1.2018 Przetarg nieograniczony na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01 i 17 06 05, zgromadzonych na terenie powiatu nowosądeckiego, w ramach projektu pn. „Likwidacja wyrobów..."
Pliki:
ogloszenie_o_zamowieniu_1.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu

siwz_1.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

1_zal._nr_1_do_siwz__opis_przedmiotu.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ

1_zal._nr_2_do_siwz_formularz_oferty.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ

1_zal._nr_3_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ

1_zal__nr_4_do_siwz__projekt_umowy.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ

informacja_z_artykulu_86.pdf
Informacja z otwarcia ofert udostępniona w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

informacja_o_grupie_kapitalowej.pdf
Formularz oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

ogloszenie_-_informacja_o_wyniku__art._92_ust._2.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34