Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska i ochrona przyrody

Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów [ORL-035]

  • 1. Forma wykonania usługi

    Decyzja

  • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

    Art. 41 ust. 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U. z 2016, poz. 1987).

  • 3. Wymagane dokumenty

    Wniosek spełniający wymogi art. 42 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach + decyzja środowiskowa (jeśli jest wymagana).

  • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

    Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 616 zł

  • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

    1 miesiąc

  • 6. Tryb odwoławczy

    Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

  • 7. Uwagi

    Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów.

  • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

    Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

    Referat Ochrony Środowiska

  • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

    Jan Opiło

  • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

    Teresa Fałowska – Inspektor, tel. 18 41-41-635

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-01 | 10:25