Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Grupa tematyczna: Zarządzanie kryzysowe

Dotacje celowe z zakresu bezpieczeństwa [PCZK -1]

 • 1. 1. Forma wykonania usługi

  Czynności administracyjne 

 • 2. 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.)

  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 656)

  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241 z późn. zm.)

  Uchwała nr 681/2016 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu ubiegania się o udzielenie dotacji celowych przez Ochotnicze Straże Pożarne lub inne podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego lub wodnego.

   

 • 3. 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek

 • 4. 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Bez opłat

 • 5. 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Bez zbędnej zwłoki

 • 6. 6. Tryb odwoławczy

  Brak

 • 7. 7. Uwagi

  O dotacje mogą ubiegać się Ochotnicze Straże Pożarne lub inne podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego lub wodnego składając w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu właściwy dla organizacji wniosek.

   

 • 8. 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 • 9. 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  mgr Ryszard Wąsowicz – Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 • 10. 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Grażyna Smoleń – Inspektor, tel. 18 41-41-621, pokój: 121

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-11 | 14:38