Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Uprawnienia do Kierowania Pojazdami

Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres powyżej jednego roku [KT-26]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 102, ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r., poz. 600 z późn. zm.)

 • 3. Wymagane dokumenty

  - wypełniony wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy (dostępny w pok. 108, w punkcie informacji lub na stronie internetowej ), - dowód osobisty. Zostaje wygenerowany profil kandydata na kierowcę (PKK), z którym osoba zgłasza się do dowolnego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i poddaje egzaminowi państwowemu. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego dla osoby zamieszczonej w profilu kandydata na kierowcę należy zgłosić się po odbiór zatrzymanego prawa jazdy.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  10,00 zł – opłata skarbowa za zwrot zatrzymanego prawa jazdy, 0,50 zł – opłata ewidencyjna.

 • 5. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 6. Uwagi

  W przypadku rezygnacji z niektórych posiadanych kategorii następuje konieczności wymiany dokumentu (należy przedstawić dokumenty i dokonać opłat, zgodnie z procedurą „Wydanie prawa jazdy w związku ze zmianą danych”).

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Renata Kurnyta – kierownik referatu,
  Zofia Kantor – inspektor,
  Barbara Kantor – inspektor,
  Monika Maciaś – inspektor,

  Tel:(0-18) 41 41 607-608 Pok:108

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-15 | 10:35