2019 rok - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

2019 rok

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane


 
Data zgłoszenia  Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  Adres  obiektu      Opis zgłaszanego obiektu   Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu
08.01.2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Świniarsko - dz. nr 326/2, 331/1, 331/3, 331/4, 331/5, 331/6, 331/9, 332/3, 332/4, 332/6, 332/7, 332/8, 332/9, 334/2, 334/4, 334/7, 334/8, 334/9, 335/1, 342, 343/1, 343/2, 346/2, 346/3, 346/5, 346/6, 346/8, 347/4,  347/6, 348/2, 348/3, 348/4, 348/5, 348/6, 349/1, 349/2, 349/4, 349/5, 350, 351/1, 351/2, 351/3, 351/7, 351/8, 351/9, 351/10, 351/11, 351/12, 353/11, 353/12, 353/13, 358/1, 358/3, 358/4, 358/5, 358/6, 358/7, 358/8, 358/9, 358/10, 358/11, 358/12, 358/13, 358/19, 358/20, 358/22, 358/23, 358/26, 358/27, 358/28, 358/29, 358/30, 358/31, 358/34, 358/35, 358/36, 358/37, 358/38, 358/39, 358/40, 358/41, 367, 376/10, 376/12, 376/14, 376/26, 376/31, 383, 400, 434/5, 435, 436/1, 436/2, 458/3, 458/5, 460, 461/1, 461/2,, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 461/7, 461/8, 462, 463, 465, 469, 473, 474/1, 474/3, 474/4, 474/5, 474/6, 474/7, 475/3, 475/5, 476, 478/1, 4782, 478/3, 478/4, 478/11, 478/12, 479/1, 479/3, 480/4, 482/1, 483/2, 485, 492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 494/2, 494/3, 500/3, 500/4, 500/9, 500/10, 500/11, 500/12, 500/14, 501/1, 502/4, 502/5, 502/6, 502/7, 502/8, 502/9, 502/10, 502/14, 503, 504/3, 504/4, 511/1, 511/2, 678/4, 857/2, 924/6, 924/8, 924/16, 924/21, 924/22, 982/1, 982/2, 982/4, 1001/3, 1001/4, 1002/2, 1003, 1004, 1006, 1007/1, 1009/2, 1009/6, 1109/1, 1109/3, 1117/2, 1177/11, 1177/18, 1177/20, 1178/1, 1178/2, 1178/3, 1178/7, 1178/8, 1178/10, 1184/5, 1184/6, 1184/7, 1184/9, 1184/10, 1184/11, 1184/12, 1184/13, 1204, 1205, 1208/13, 1211/7, 1211/8, 1211/9, 1211/10, 1212/4, 1212/5, 1212/6, 1212/7, 1212/12, 1212/14, 1213/8, 1213/9, 1214/3, 1214/4, 1214/5, 1214/6, 1214/8, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1216/4, 1216/5, 1216/6, 1216/7, 1216/8, 1216/9, 1233/3, 1235/3, 1235/4, 1235/5, 1235/6, 1235/7, 1236/3, 1236/4, 1236/5, 1236/6, 1267/1, 1363/1, 1363/2, 1363/3, 1363/4, 1371/1, 1371/2, 1371/3, 1371/4, 1371/5, 1372/1, 1372/2, 1372/3, 1372/4, 1372/5

Podrzecze - dz. nr 146/5

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym - etap III 28.01.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
14.01.2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Chełmcu Klęczany - dz. nr 85/2, 84, 110, 111, 116/8, 116/7, 116/6, 117/16, 117/9, 114, 113, 118/10 rozbudowa sieci wodociągowej 28.01.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
14.01.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Kunów - dz. nr 238/4, 238/3, 238/6, 238/12, 238/9, 238/14, 669,  rozbudowa kanalizacji sanitarnej 28.01.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
15.01.2019r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie Muszyna - dz. nr 3803, 331/7, 1154/6, 236/3, 235/3, 333/4 budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej  
15.01.2019r. Dunajec sp. z o.o. Bartkowa Posadowa - dz. nr  653/1, 653/2, 653/3, 419/7, 653/17, 574, 575/8, 573/2, 566/6,  rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 27.02.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
16.01.2019r. Tauron Dystrybucja S.A. Grybów - dz. nr 1459/3, 1460, 1234, 1461, 1459/2, 1459/1, 1167, 1168 budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej 12.03.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
22.01.2019r. Gmina Chełmiec

Biczyce Górne - dz. nr 283/2, 282, 280/6, 280/3, 279/7, 279/11, 278/8, 284, 303/1, 300, 301, 302, 299, 298/2, 297/2, 296, 295/1, 294/1, 293/1, 293/2, 292/3

Biczyce Dolne - dz. nr 31, 30/8, 27/1, 26/2, 26/1, 25/8, 25/9, 24/2, 23, 22/3, 21/8, 21/13, 21/12, 20/4, 20/1, 19/14, 19/9, 18/1

budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego  
22.01.2019r. Gmina Chełmiec Niskowa - dz. nr 343, 344, 346/1, 349/2, 377, 400, 405/1, 405/2, 407/4, 428/2, 428/3, 427, 426, 425, 424, 423, 422/1, 422/2, 120, 596/1 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego  
23.01.2019r. Dunajec sp. z o.o. Gródek nad Dunajcem - dz. nr 85/4, 85/1, 85/12, 85/10, 85/11, 84/2 budowa sieci kanalziacji sanitarnej 26.02.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
29.01.2019r. Masspol sp. z o.o. Zubrzyk - dz. nr 61/1, 61/3, 63/2, 64, 65, 74 budowa sieci wody mineralnej  
15.02.2019r. Gmina Łącko Łącko - dz. nr 1697/2, 1696, 1694, 1693, 1692, 1634/8, 1633/13, 1633/12, 1632/6, 1631/9, 1630/6, 1631/8, 1630/5, 1691, 1631/6, 1631/5, 1631/4, 1631/3, 1631/2, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 16304 rozbudowa sieci wodociągowej  
15.02.2019r. Anna Jarecka Florynka - dz. nr 321/1, 324/3, 325/1 budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączem 25.02.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
22.02.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 602/7, 602/6, 608/2, 608/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 04.03.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
22.02.2019r. PSG sp. z o.o. Janczowa - dz. nr 401, 396 budowa sieci gazowej z przyłączem 27.02.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.02.2019r. Andrzej Bochenek Bogusza - dz. nr 130/11, 121/12, 121/10, 121/9 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłącza 07.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.02.2019r. PSG sp. z o.o. Paszyn - dz. nr 1034, 1010, 989/3, 990 budowa sieci gazowej z przyłączem 05.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
26.02.2019r. PSG sp. z o.o. Bartkowa-Posadowa - dz. nr 168/4, 167, 166/6, 166/5, 166/4, 166/7, 179, 182/5, 182/1, 185/1, 181, 180/7, 180/5, 180/6, 166/11, 166/9, 166/10, 165 budowa sieci gazowej z przyłączem 07.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
26.02.2019r. PSG sp. z o.o.  Nawojowa - dz. , 687/12, 687/9, 687/6, 687/11, 688, 689, 681, 755/11, 755/10, 753/12,  753/14, 753/17, 753/15, 753/16, 755/1, 756/1, 756/2, 756/3,  755/5, 760/8, 760/6, 760/7, 760/10, 760/2, 756/4, 758/3, 758/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 05.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
26.02.2019r. PSG sp. z o.o.

Łazy Biegonickie - dz. nr 137/2, 145, 142/2, 142/3, 265

Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 1/4

budowa sieci gazowej z przyłączem 06.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.02.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 4254/4, 3566/17 budowa sieci gazowej z przyłączem 06.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.02.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 3585, 3577/3, 3579/14, 3579/15, 3579/16, 3579/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 06.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.02.2019r. PSG sp. z o.o. Tropie - dz. nr 133, 2/2, 403/3, 403/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 07.03.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
28.02.2019r. Małgorzata Szymańska  Zawadka - dz. nr 74/5 budowa budynku mieszkalnego  
01.03.2019r. PSG sp. z o.o. Świniarskko - dz. nr 715/4, 715/3, 716/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
01.03.2019r. PSG sp. z o.o. Wielogłowy - dz. nr 623/1, 539, 625/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
01.03.2019r. PSG sp.  z o.o. Gołkowice Dolne - dz. nr 152/9, 152/8 budowa sieci gazowej z przyłączem 06.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.03.2019r. PSG sp. z o.o. Janczowa - dz. nr 174, 173/1, 173/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 07.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.03.2019r. PSG sp. z o.o. Piątkowa - dz. nr 543/2, 543/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 14.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
05.03.2019r. PSG sp. z o.o. Radajowice  - dz. nr 78, 77/1, 77/5, 77/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 19.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.03.2019r. PSG sp. z o.o. Krużlowa Niżna - dz. nr 296/2, 296/4, 322, 325 budowa sieci gazowej z przyłączem  
07.03.2019r. PSG sp. z o.o. Cieniawa - dz. nr 1190/5, 1191/1, 1199/8, 1199/10 budowa sieci gazowej z przyłączem 18.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.03.2019r. PSG sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 408, 406, 407/1, 407/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 19.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.03.2019r. PSG sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 1674, 1673/1, 1673/2, 1670 budowa sieci gazowej z przyłączem 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.03.2019r. PSG sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 670/4, 669/2, 754, 784 budowa sieci gazowej z przyłączem 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
08.03.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Świniarsko - dz. nr 174, 255/3, 255/4, 255/6, 255/7, 255/8, 255/9, 255/10, 255/12, 255/13, 255/14, 255/15, 255/16, 255/18, 256/16, 256/17, 256/18, 257/6, 257/7, 257/8, 257/9, 257/10, 257/12, 257/13 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią  
08.03.2019r. Gmina Łososina Dolna Zawadka - 191/1, 216, 179/1, 191/5, 223/1, 222/2, 221/2, 217/2 rozbudowa sieci wodociągowej  
11.03.2019r. PSG sp. z o.o. Chełmiec - dz. nr 461/21, 461/22, 461/24, 461/10 budowa sieci gazowej z przyłączem 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
12.03.2019r. PSG sp. z o.o. Żbikowice - dz. nr 216/6, 217/8 budowa sieci gazowej z przyłączem  
13.03.2019r. PSG sp. z o.o. Łęki - dz. nr 277, 284/3, 284/4, 284/6 budowa sieci gazowej z przyłączem  
13.03.2019r. PSG sp. z o.o. Łososina Dolna - dz. nr 133/13, 133/12, 133/9, 133/5 budowa sieci gazowej z przyłączem  
18.03.2019r. Gmina Chełmiec Wielogłowy - dz. nr 307/1, 307/2, 309, 310, 313, 315/37, 315/39, 315/47, 317, 647, 648, 545/4, 545/7, 545/9, 549,, 570, 571/3 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego "Kapilczka-Sklep"  
18.03.2019r. Gmina Chełmiec Piątkowa - dz. nr 68, 428/4, 493/2, 496/2, 496/3, 498 budowa sieci elektroenetgetycznej oświetlenia ulicznego "Pod Wysuczkę"  
18.03.2019r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 263/15, 263/14, 263/13, 263/3, 263/5, 263/4, 263/7, 263/9, 263/8, 263/10, 263/6 budowa sieci kanalizacji sanitarnj i wodociągowej  
18.03.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 2557/3, 2553 budowa sieci gazowej z przyłączem  
18.03.2019r. PSG sp. z o.o. Barcice - dz. nr 926/6, 926/13, 926/11, 926/9, 926/14 budowa sieci gazowej z przyłączem  

redaktor: Aneta Selwa
data publikacji: 2019-01-02 | 14:32
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-20 | 10:33