2019 rok - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

2019 rok

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane


 
Data zgłoszenia  Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  Adres  obiektu      Opis zgłaszanego obiektu   Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu
08.01.2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Świniarsko - dz. nr 326/2, 331/1, 331/3, 331/4, 331/5, 331/6, 331/9, 332/3, 332/4, 332/6, 332/7, 332/8, 332/9, 334/2, 334/4, 334/7, 334/8, 334/9, 335/1, 342, 343/1, 343/2, 346/2, 346/3, 346/5, 346/6, 346/8, 347/4,  347/6, 348/2, 348/3, 348/4, 348/5, 348/6, 349/1, 349/2, 349/4, 349/5, 350, 351/1, 351/2, 351/3, 351/7, 351/8, 351/9, 351/10, 351/11, 351/12, 353/11, 353/12, 353/13, 358/1, 358/3, 358/4, 358/5, 358/6, 358/7, 358/8, 358/9, 358/10, 358/11, 358/12, 358/13, 358/19, 358/20, 358/22, 358/23, 358/26, 358/27, 358/28, 358/29, 358/30, 358/31, 358/34, 358/35, 358/36, 358/37, 358/38, 358/39, 358/40, 358/41, 367, 376/10, 376/12, 376/14, 376/26, 376/31, 383, 400, 434/5, 435, 436/1, 436/2, 458/3, 458/5, 460, 461/1, 461/2,, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 461/7, 461/8, 462, 463, 465, 469, 473, 474/1, 474/3, 474/4, 474/5, 474/6, 474/7, 475/3, 475/5, 476, 478/1, 4782, 478/3, 478/4, 478/11, 478/12, 479/1, 479/3, 480/4, 482/1, 483/2, 485, 492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 494/2, 494/3, 500/3, 500/4, 500/9, 500/10, 500/11, 500/12, 500/14, 501/1, 502/4, 502/5, 502/6, 502/7, 502/8, 502/9, 502/10, 502/14, 503, 504/3, 504/4, 511/1, 511/2, 678/4, 857/2, 924/6, 924/8, 924/16, 924/21, 924/22, 982/1, 982/2, 982/4, 1001/3, 1001/4, 1002/2, 1003, 1004, 1006, 1007/1, 1009/2, 1009/6, 1109/1, 1109/3, 1117/2, 1177/11, 1177/18, 1177/20, 1178/1, 1178/2, 1178/3, 1178/7, 1178/8, 1178/10, 1184/5, 1184/6, 1184/7, 1184/9, 1184/10, 1184/11, 1184/12, 1184/13, 1204, 1205, 1208/13, 1211/7, 1211/8, 1211/9, 1211/10, 1212/4, 1212/5, 1212/6, 1212/7, 1212/12, 1212/14, 1213/8, 1213/9, 1214/3, 1214/4, 1214/5, 1214/6, 1214/8, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1216/4, 1216/5, 1216/6, 1216/7, 1216/8, 1216/9, 1233/3, 1235/3, 1235/4, 1235/5, 1235/6, 1235/7, 1236/3, 1236/4, 1236/5, 1236/6, 1267/1, 1363/1, 1363/2, 1363/3, 1363/4, 1371/1, 1371/2, 1371/3, 1371/4, 1371/5, 1372/1, 1372/2, 1372/3, 1372/4, 1372/5

Podrzecze - dz. nr 146/5

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym - etap III 28.01.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
14.01.2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Chełmcu Klęczany - dz. nr 85/2, 84, 110, 111, 116/8, 116/7, 116/6, 117/16, 117/9, 114, 113, 118/10 rozbudowa sieci wodociągowej 28.01.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
14.01.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Kunów - dz. nr 238/4, 238/3, 238/6, 238/12, 238/9, 238/14, 669,  rozbudowa kanalizacji sanitarnej 28.01.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
15.01.2019r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie Muszyna - dz. nr 3803, 331/7, 1154/6, 236/3, 235/3, 333/4 budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej  
15.01.2019r. Dunajec sp. z o.o. Bartkowa Posadowa - dz. nr  653/1, 653/2, 653/3, 419/7, 653/17, 574, 575/8, 573/2, 566/6,  rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 27.02.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
16.01.2019r. Tauron Dystrybucja S.A. Grybów - dz. nr 1459/3, 1460, 1234, 1461, 1459/2, 1459/1, 1167, 1168 budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej 12.03.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
22.01.2019r. Gmina Chełmiec

Biczyce Górne - dz. nr 283/2, 282, 280/6, 280/3, 279/7, 279/11, 278/8, 284, 303/1, 300, 301, 302, 299, 298/2, 297/2, 296, 295/1, 294/1, 293/1, 293/2, 292/3

Biczyce Dolne - dz. nr 31, 30/8, 27/1, 26/2, 26/1, 25/8, 25/9, 24/2, 23, 22/3, 21/8, 21/13, 21/12, 20/4, 20/1, 19/14, 19/9, 18/1

budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego  
22.01.2019r. Gmina Chełmiec Niskowa - dz. nr 343, 344, 346/1, 349/2, 377, 400, 405/1, 405/2, 407/4, 428/2, 428/3, 427, 426, 425, 424, 423, 422/1, 422/2, 120, 596/1 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego  
23.01.2019r. Dunajec sp. z o.o. Gródek nad Dunajcem - dz. nr 85/4, 85/1, 85/12, 85/10, 85/11, 84/2 budowa sieci kanalziacji sanitarnej 26.02.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
29.01.2019r. Masspol sp. z o.o. Zubrzyk - dz. nr 61/1, 61/3, 63/2, 64, 65, 74 budowa sieci wody mineralnej  
14.02.2019r. Gmina Łącko Łącko - dz. nr 1697/2, 1696, 1694, 1693, 1692, 1634/8, 1633/13, 1633/12, 1632/6, 1631/9, 1630/6, 1631/8, 1630/5, 1691, 1631/6, 1631/5, 1631/4, 1631/3, 1631/2, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 16304 rozbudowa sieci wodociągowej 03.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
15.02.2019r. Anna Jarecka Florynka - dz. nr 321/1, 324/3, 325/1 budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączem 25.02.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
22.02.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 602/7, 602/6, 608/2, 608/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 04.03.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
22.02.2019r. PSG sp. z o.o. Janczowa - dz. nr 401, 396 budowa sieci gazowej z przyłączem 27.02.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.02.2019r. Andrzej Bochenek Bogusza - dz. nr 130/11, 121/12, 121/10, 121/9 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłącza 07.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.02.2019r. PSG sp. z o.o. Paszyn - dz. nr 1034, 1010, 989/3, 990 budowa sieci gazowej z przyłączem 05.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
26.02.2019r. PSG sp. z o.o. Bartkowa-Posadowa - dz. nr 168/4, 167, 166/6, 166/5, 166/4, 166/7, 179, 182/5, 182/1, 185/1, 181, 180/7, 180/5, 180/6, 166/11, 166/9, 166/10, 165 budowa sieci gazowej z przyłączem 07.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
26.02.2019r. PSG sp. z o.o.  Nawojowa - dz. , 687/12, 687/9, 687/6, 687/11, 688, 689, 681, 755/11, 755/10, 753/12,  753/14, 753/17, 753/15, 753/16, 755/1, 756/1, 756/2, 756/3,  755/5, 760/8, 760/6, 760/7, 760/10, 760/2, 756/4, 758/3, 758/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 05.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
26.02.2019r. PSG sp. z o.o.

Łazy Biegonickie - dz. nr 137/2, 145, 142/2, 142/3, 265

Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 1/4

budowa sieci gazowej z przyłączem 06.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.02.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 4254/4, 3566/17 budowa sieci gazowej z przyłączem 06.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.02.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 3585, 3577/3, 3579/14, 3579/15, 3579/16, 3579/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 06.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.02.2019r. PSG sp. z o.o. Tropie - dz. nr 133, 2/2, 403/3, 403/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 07.03.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
28.02.2019r. Małgorzata Szymańska  Zawadka - dz. nr 74/5 budowa budynku mieszkalnego  
01.03.2019r. PSG sp. z o.o. Świniarskko - dz. nr 715/4, 715/3, 716/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
01.03.2019r. PSG sp. z o.o. Wielogłowy - dz. nr 623/1, 539, 625/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
01.03.2019r. PSG sp.  z o.o. Gołkowice Dolne - dz. nr 152/9, 152/8 budowa sieci gazowej z przyłączem 06.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.03.2019r. PSG sp. z o.o. Janczowa - dz. nr 174, 173/1, 173/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 07.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.03.2019r. PSG sp. z o.o. Piątkowa - dz. nr 543/2, 543/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 14.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
05.03.2019r. PSG sp. z o.o. Radajowice  - dz. nr 78, 77/1, 77/5, 77/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 19.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.03.2019r. PSG sp. z o.o. Krużlowa Niżna - dz. nr 296/2, 296/4, 322, 325 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.04.2019r.-decyzja sprzeciwu 
07.03.2019r. PSG sp. z o.o. Cieniawa - dz. nr 1190/5, 1191/1, 1199/8, 1199/10 budowa sieci gazowej z przyłączem 18.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.03.2019r. PSG sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 408, 406, 407/1, 407/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 19.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.03.2019r. PSG sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 1674, 1673/1, 1673/2, 1670 budowa sieci gazowej z przyłączem 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.03.2019r. PSG sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 670/4, 669/2, 754, 784 budowa sieci gazowej z przyłączem 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
08.03.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Świniarsko - dz. nr 174, 255/3, 255/4, 255/6, 255/7, 255/8, 255/9, 255/10, 255/12, 255/13, 255/14, 255/15, 255/16, 255/18, 256/16, 256/17, 256/18, 257/6, 257/7, 257/8, 257/9, 257/10, 257/12, 257/13 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią 01.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
08.03.2019r. Gmina Łososina Dolna Zawadka - 191/1, 216, 179/1, 191/5, 223/1, 222/2, 221/2, 217/2 rozbudowa sieci wodociągowej 25.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
11.03.2019r. PSG sp. z o.o. Chełmiec - dz. nr 461/21, 461/22, 461/24, 461/10 budowa sieci gazowej z przyłączem 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
12.03.2019r. PSG sp. z o.o. Żbikowice - dz. nr 216/6, 217/8 budowa sieci gazowej z przyłączem  
13.03.2019r. PSG sp. z o.o. Łęki - dz. nr 277, 284/3, 284/4, 284/6 budowa sieci gazowej z przyłączem 26.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
13.03.2019r. PSG sp. z o.o. Łososina Dolna - dz. nr 133/13, 133/12, 133/9, 133/5 budowa sieci gazowej z przyłączem 26.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.03.2019r. Gmina Chełmiec Wielogłowy - dz. nr 307/1, 307/2, 309, 310, 313, 315/37, 315/39, 315/47, 317, 647, 648, 545/4, 545/7, 545/9, 549,, 570, 571/3 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego "Kapilczka-Sklep" 01.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.03.2019r. Gmina Chełmiec Piątkowa - dz. nr 68, 428/4, 493/2, 496/2, 496/3, 498 budowa sieci elektroenetgetycznej oświetlenia ulicznego "Pod Wysuczkę" 01.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.03.2019r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 263/15, 263/14, 263/13, 263/3, 263/5, 263/4, 263/7, 263/9, 263/8, 263/10, 263/6 budowa sieci kanalizacji sanitarnj i wodociągowej  
18.03.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 2557/3, 2553 budowa sieci gazowej z przyłączem 27.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.03.2019r. PSG sp. z o.o. Barcice - dz. nr 926/6, 926/13, 926/11, 926/9, 926/14 budowa sieci gazowej z przyłączem 27.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
20.03.2019r. Wawrzyniec Radziak Florynka - dz. nr 18/1 nadbudowa budynku mieszkalnego 01.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
21.03.2019r. Tauron Dystrybucja SA Świdnik - dz. nr 423/1, 424/1, 396/1, 396/2, 395, 393/8, 394, 358/1, 359/2, 359/9, 360/5, 360/7, 316/17, 360/23, 360/9, 350, 345/4, 447/1, 363, 362/2, 362/1, 365/1, 406/13, 406/21, 366/1, 366/2, 367/2, 368/2, 369/2, 358/1, 419/1, 419/3 budowa sieci elektroenergetycznej  
21.03.2019r. Gmina Chełmiec Librantowa - dz. nr 255/2, 255/1, 275, 419/7, 420/1, 420/2, 420/6, 420/7, 420/8, 420/10, 275, 270, 271/5, 430/7, 433, 475/4, 274/1, 484, 476, 478, 479/8, 479/5, 487 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągów pieszych 01.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.03.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 680/2, 680/4, 681/4 rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami 10.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.03.2019r. Tauron Dystrybucja SA Piątkowa - dz. nr 492/4, 491/2, 491/1, 68, 490, 489/4, 489/6, 489/8, 489/7, 479/5 budowa i przebudowa sieci energetycznej 08.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.03.2019r. Gmina Chełmiec Kunów - dz. nr 37/2, 48/5, 48/6, 643, 17 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej "Kąty" 08.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.03.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Paszyn - dz. nr 1392/2, 1399/12 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 07.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.03.2019r. Gmina Gródek nad Dunajcem

Roztoka-Brzeziny - dz. nr 1, 2/3, 2/5, 2/6, 2/8, 8, 9/5, 38, 121/4, 124/2, 126, 132, 133/1, 134, 493

Tropie - dz. nr 41, 50/5, 51/1, 81, 352, 355/1, 355/2, 355/3, 355/4, 356, 357, 358, 362, 366/2, 366/3, 367/6, 367/7, 367/8, 367/10, 367/12, 367/14, 368/1, 427/2

przebudowa i rozbudowa sieci wododciągowej 15.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.03.2019r. Gmina Stary Sącz Stary Sącz - dz. nr 2551, 2560/8, 2560/4 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 12.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
29.03.2019r. PSG sp. z o.o. Wojnarowa - dz. nr 83, 81/4, 81/6 budowa sieci gazowej z przyłączem 05.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
29.03.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 323/2, 324, 327, 328, 330, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 345, 347, 349, 350/9, 350/10, 357/1, 359, 360, 361, 362, 365/1, 365/2, 366, 367, 368, 372, 373/5, 373/6, 373/7, 373/8, 373/10, 373/11, 373/12, 373/16, 375/1, 375/2 rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 16.05.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
03.04.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Kurów - dz. nr 89, 102/1, 103

Dąbrowa - dz. nr 189, 291

rozbudowa sieci wodociągowej 16.05.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.04.2019. Krystyna i Tomasz Malczak Krużlowa Wyżna - dz. nr 917/6,  917/9 budowa budynku mieszkalnego 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.04.2019. PSG sp. z o.o. Wola Kurowska - dz. nr 300, 299, 298 budowa sieci gazowej z przyłączem 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
05.04.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 3755/1, 3754/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
05.04.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 3156/11, 3156/6 budowa sieci gazowej z przyłączem 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
05.04.2019r. PSG sp. z o.o. Moszczenica Niżna - dz. nr 275/2, 275/1, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 276/6 budowa sieci gazowej z przyłączem 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
08.04.2019r. PSG sp. z o.o. Tęgoborze - dz. nr 173, 169, 170/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
09.04.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 129/2, 129/5, 130/3 budowa sieci gazowej z przyłączem

15.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu

09.04.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 604/5, 604/7, 605, 1280, 606 budowa sieci gazowej z przyłączem 15.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
10.04.2019r. Gmina Chełmiec Chomranice - dz. nr 396/4, 396/3, 396/1, 336, 339, 395/2 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej "Nad torami" 26.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
10.04.2019r. Gmina Chełmiec Chomranice - dz. nr 166/2, 278, 279/5, 279/7, 280, 274,  283/1 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej "Łazy-Rozdziele" 26.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
10.04.2019r. Gmina Chełmiec

Klęczany - dz. nr 100/1, 102, 99, 101/1, 90, 104, 105/4

budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej "Koseckówka" 26.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
10.04.2019r. Gmina Chełmiec Wielogłowy - dz. nr 539, 540/7, 540/8, 540/9, 557/11, 557/12, 557/13, 558, 592/4, 568/1, 596/3, 596/10, 596/11, 598, 603, 606, 609, 610/1, 610/3, 610/4, 614/1, 617, 627/4, 627/10, 631, 632, 636/2 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej "Zalesie" 23.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
12.04.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 154/4, 155/4, 156/3, 156/4, 156/2, 156/1, 157/22, 157/9, 183, 182/2, 182/3, 197, 139/3, 140/5, 140/4, 139/7, 141/1, 139/5, 140/7, 181/8 budowa sieci gazowej z przyłączem 24.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
15.04.2019r. PSG sp. z o.o. Biała Niżna - dz. nr 452/26, 452/25, 452/33, 452/34, 452/35, 452/40, 452/42, 452/43 budowa sieci gazowej z przyłączem 24.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  
15.04.2019r. PSG sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 389/3, 389/6, 375, 387/7, 387/8 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
16.04.2019r. PSG sp. z o.o. Słowikowa - dz. nr 218/5, 218/4, 218/3 budowa sieci gazowej z przyłączem

19.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu

16.04.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa  - dz. nr  196/1, 197, 146/10, 146/8, 146/7, 146/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
16.04.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 197, 148, 146/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
16.04.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 181/8, 181/7, 137, 180/5, 180/1, 180/6 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
16.04.2019r. PSG sp. z o.o. Tęgoborze - dz. nr 173, 172, 171 budowa sieci gazowej z przyłączem 24.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
16.04.2019r. PSG sp. z o.o. Stróże - dz. nr 914, 911, 913, 912, 916 budowa sieci gazowej z przyłączem 24.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
16.04.2019r. PSG sp. z o.o. Stróże - dz. nr 424,  425, 426, 427, 428, 597, 599/1, 599/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 06.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
16.04.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 219/1, 219/2, 219/4, 219/10, 220/1, 220/2, 220/3, 220/8, 221/10, 221/12 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  
18.04.2019r. Województwo Małopolskie -  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zabrzeż - dz. nr 1207/3 budowa sieci elektroenergetycznej  
18.04.2019r. Gmina Chełmiec Klęczany dz. nr 340, 326, 331, 339, 346/2, 338/3, 327/8, 327/9, 328, 337/4, 337/3, 337/2, 337/1, 345/2, 359, 345/1, 360/3, 361, 362/1, 362/3, 364, 365/7, 365/8, 365/3, 350, 365/2, 366, 367/1, 368, 113, 391/1, 391/3, 390, 363/2, 391/4, 392, 387/2, 393, 384/1, 384/2, 383/5, 383/2, 397, 382/10, 382/9, 382/8, 378/10, 378/9, 378/7, 378/6 budowa sieci elektroenergetyccznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych „Półrolek”, „Do Brdeja”, „Rola” 07.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.04.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Świniarsko - dz. nr 1176/15, 1176/16, 1176/18 budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
18.04.2019r. ZPHU "INEX" sp. z o.o. Muszyna - dz. nr 1147/21 budowa wodociągu technologicznego wraz z kablem energetycznym 09.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
19.04.2019r. PSG sp. z o.o. Biała NIżna - dz. nr 2237/3, 2272, 2385/3, 2299/9, 2299/6, 2300/2, 2301, 2303/1, 2303/2, 2303/3, 2307/1, 2525/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
23.04.2019r. PSG sp. z o.o.  Wojnarowa – dz. nr 457/6, 457/4, 457/2, 877/5 budowa sieci gazowej z przyłączem 09.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
24.04.2019r. PSG sp. z o.o. Świdnik  – dz. nr 420, 419/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.04.2019r. Gmina Chełmiec  Paszyn - dz. nr 1227/4, 1236, 1826, 1226/4, 1226/6, 1225/2, 1225/1, 1224/1, 1224/3, 1436/7, 1445/4, 1445/3, 1445/9, 1484/1, 1504, 1516, 1517/3, 1517/4, 1709, 1518/6, 1518/4, 1541/15, 1541/2, 1541/2, 1541/16, 1541/17, 1541/9, 1544, 1564/2, 1565 budowa sieci elektroenergetyccznej oświetlenia ulicznego drogi  gminnej „Góry” 07.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.04.2019r. Gmina Chełmiec Klęczany - dz. nr 194, 233, 234/3, 234/1, 235, 297/7, 231/2, 230/2, 227, 246/1, 247/2, 278/1, 278/2, 283, 279/3, 279/1, 299/7, 299/6, 299/8, 300, 301/8, 301/6, 301/1, 271/2, 271/1, 270/4, 270/5 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego "Zagórze", "Zagórze-do lasu" 07.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.04.2019r. PSG sp. z o.o. Mostki - dz. nr 147, 162/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.04.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 802/9, 802/7, 800/3, 798/5, 793/2, 793/3, 793/7, 793/8, 793/10 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
26.04.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Dąbrowa - dz. nr 160/9, 160/10, 160/11, 186/10, 186/18, 186/20 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 08.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
30.04.2019r. Gmina Chełmiec Marcinkowice - dz. nr 148/3, 148/2, 148/1, 150, 151, 152 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Na Dzioły” w Marcinkowicach  14.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
30.04.2019r. Gmina Chełmiec Rdziostów - dz. nr 143/9, 143/12, 144/1, 145/1, 93 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Dżykowa” w Rdziostowie  14.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
30.04.2019r. Gmina Chełmiec Chomranice - dz. nr 42/3, 42/4, 42/5, 49/2, 59, 107, 127, 111/1, 110/6, 110/2, 110/1, 121/4, 138/1, 139, 143, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Podchełmie” w Chomranicach  
30.04.2019r. Gmina Chełmiec Piątkowa - dz. nr 158/3, 120, 144, 117, 116/8, 80, 139, 68, 149, 162, 169, 146, 192, 221/9, 221/10, 225, 256, 250, 272 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej „Wieś” w Piątkowej  
30.04.2019r. Gmina Chełmiec Paszyn - dz. nr 970/1, 938, 1005/3, 112, 1005/4, 1005/2, 1006, 1009/2, 1010, 1051/2, 1055, 1082, 1083, 1030, 1313, 1321, 1322/3, 1323/5, 1324/2, 1328/1, 1329/1, 1331/3 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej „Potoki” w Paszynie   
06.05.2019r. Gmina Chełmiec Wola  Kurowska - dz. nr 19, 47, 65, 118, 165, 322, 321, 320/3, 320/2, 320/1, 270/4 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Wola Kurowska-Ubiad”  
08.05.2019r. Roman Majerski Biczyce Dolne - dz. nr 26/2, 31, 46, 44/1, 44/4, 44/10, 48/2 rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami  
08.05.2019r. Marek Kaleta, Maciej Kaleta Stary Sącz - dz. nr 38/3, 38/2, 44/3, 45/3, 45/2, 39/3, 44/2, 39/2, 39/5, 44/5, 45/5, 36/63, 47/8 budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z budową sieci elektroenergetycznej   
08.05.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 662, 661, 660, 659, 658 budowa sieci gazowej z przyłączem  
09.05.2019r. Gmina Grybów Binczarowa - dz. nr 127 przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika  
10.05.2019r. PSG Lipnica Wielka - dz. nr  681, 843, 721/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 16.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
10.05.2019r. PSG Mogilno - dz. nr 253/5, 253/13, 253/11 budowa sieci gazowej z przyłączem 16.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
10.05.2019r. PSG Nawojowa - dz. nr 446/107, 446/106, 446/104 budowa sieci gazowej z przyłączem  
10.05.2019r. PSG Nawojowa - dz. nr 623/3, 623/5, 622/1, 622/2 budowa sieci gazowej z przyłączem  
13.05.2019r. Gmina Chełmiec Ubiad - dz. nr 355/2, 235/8, 235/7, 236, 237/1, 237/6, 237/5, 235/4, 255, 256 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Dziołek do Wieczorka”  
13.03.2019r. Gmina Chełmiec Ubiad - dz. nr 71, 72/3, 72/2, 72/1, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 74, 153/2, 153/1, 166, 154, 186, 187/15, 187/14, 187/16, 187/12, 187/11, 187/4, 187/10, 187/1, 200, 201/2, 201/3, 159/15, 159/18, 652/1, 201/4 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż dróg gminnych „Wola Kurowska-Ubiad”, „Na Góry   
14.05.2019r. Tauron Dystrybucja S.A. Paszyn - dz. nr 1781/1, 1805/10, 1805/3, 1780, 1778, 1774 budowa sieci elektroenergetycznej kablowej  

 

redaktor: Aneta Selwa
data publikacji: 2019-01-02 | 14:32
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-21 | 08:43