2019 rok - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

2019 rok

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane


 
Data zgłoszenia  Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  Adres  obiektu      Opis zgłaszanego obiektu   Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu
08.01.2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Świniarsko - dz. nr 326/2, 331/1, 331/3, 331/4, 331/5, 331/6, 331/9, 332/3, 332/4, 332/6, 332/7, 332/8, 332/9, 334/2, 334/4, 334/7, 334/8, 334/9, 335/1, 342, 343/1, 343/2, 346/2, 346/3, 346/5, 346/6, 346/8, 347/4, 347/5, 347/6, 348/2, 348/3, 348/4, 348/5, 348/6, 349/1, 349/2, 349/4, 349/5, 350, 351/1, 351/2, 351/3, 351/7, 351/8, 351/9, 351/10, 351/11, 351/12, 353/11, 353/12, 353/13, 358/1, 358/3, 358/4, 358/5, 358/6, 358/7, 358/8, 358/9, 358/10, 358/11, 358/12, 358/13, 358/19, 358/20, 358/22, 358/23, 358/26, 358/27, 358/28, 358/29, 358/30, 358/31, 358/34, 358/35, 358/36, 358/37, 358/38, 358/39, 358/40, 358/41, 367, 376/10, 376/12, 376/14, 376/26, 376/31, 383, 400, 434/5, 435, 436/1, 436/2, 458/3, 458/5, 460, 461/1, 461/2,, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 461/7, 461/8, 462, 463, 465, 469, 473, 474/1, 474/3, 474/4, 474/5, 474/6, 474/7, 475/3, 475/5, 476, 478/1, 4782, 478/3, 478/4, 478/11, 478/12, 479/1, 479/3, 480/4, 482/1, 483/2, 485, 492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 494/2, 494/3, 500/3, 500/4, 500/9, 500/10, 500/11, 500/12, 500/14, 501/1, 502/4, 502/5, 502/6, 502/7, 502/8, 502/9, 502/10, 502/14, 503, 504/3, 504/4, 511/1, 511/2, 678/4, 857/2, 924/6, 924/8, 924/16, 924/21, 924/22, 982/1, 982/2, 982/4, 1001/3, 1001/4, 1002/2, 1003, 1004, 1006, 1007/1, 1009/2, 1009/6, 1109/1, 1109/3, 1117/2, 1177/11, 1177/18, 1177/20, 1178/1, 1178/2, 1178/3, 1178/7, 1178/8, 1178/10, 1184/5, 1184/6, 1184/7, 1184/9, 1184/10, 1184/11, 1184/12, 1184/13, 1204, 1205, 1208/13, 1211/7, 1211/8, 1211/9, 1211/10, 1212/4, 1212/5, 1212/6, 1212/7, 1212/12, 1212/14, 1213/8, 1213/9, 1214/3, 1214/4, 1214/5, 1214/6, 1214/8, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1216/4, 1216/5, 1216/6, 1216/7, 1216/8, 1216/9, 1233/3, 1235/3, 1235/4, 1235/5, 1235/6, 1235/7, 1236/3, 1236/4, 1236/5, 1236/6, 1267/1, 1363/1, 1363/2, 1363/3, 1363/4, 1371/1, 1371/2, 1371/3, 1371/4, 1371/5, 1372/1, 1372/2, 1372/3, 1372/4, 1372/5

Podrzecze - dz. nr 146/5

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym - etap III  
14.01.2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Chełmcu Klęczany - dz. nr 85/2, 84, 110, 111, 116/8, 116/7, 116/6, 117/16, 117/9, 114, 113, 118/10 rozbudowa sieci wodociągowej  
14.01.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Kunów - dz. nr 238/4, 238/3, 238/6, 238/12, 238/9, 238/14, 669,  rozbudowa kanalizacji sanitarnej  
15.01.2019r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie Muszyna - dz. nr 3803, 331/7, 1154/6, 236/3, 235/3, 333/4 budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej  
15.01.2019r. Dunajec sp. z o.o. Bartkowa Posadowa - dz. nr 568, 653/1, 653/2, 653/3, 419/7, 653/17, 574, 575/8, 573/2, 566/6,  rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  

 

redaktor: Aneta Selwa
data publikacji: 2019-01-02 | 14:32
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-17 | 11:07