Sekretarz - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sekretarz

 

Witold Kozłowski

Rok urodzenia: 1958

Gmina: Podegrodzie

Wykształcenie:

Wyższe - magister

 • Polska Akademia Nauk
  Studia Prawno – Samorządowe „Zarządzanie w polskiej administracji publicznej a wspólna europejska przestrzeń administracyjna” – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Szkoła Główna Handlowa - Warszawa
  Studia Podyplomowe dla Pracowników Administracji oświatowej i samorządowej
 • Europejskie Studia Menedżerskie typu MBA – Krakowska Szkoła Biznesu UEK /w trakcie/
 • Ministerstwo Skarbu - Warszawa
  Egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa zdany przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa
 • Ministerstwo Zdrowia, Akademia Medyczna w Poznaniu, Wielkopolska Grupa Konsultingowa
  Certyfikat za udział w projekcie rozwoju służby zdrowia finansowanym przez Bank Światowy, organizowany przez Ministra Zdrowia dla członków Rad Kas Chorych
 • „Język niemiecki w administracji” - Certyfikat
 • Certificate of studies – Club 30+ Intensive English – EC London 30+
 • Akademia Wychowania Fizycznego - Katowice
  Nauczyciel, Instruktor narciarstwa zjazdowego i biegowego, ratownik wodny
 • Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa - Krościenko n/Dunajcem

 

Praca zawodowa:

 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
  Sekretarz Powiatu, 1998-obecnie
 • Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu
  - Wizytator, 1990-1991
  - Dyrektor Wydziału Szkolnictwa Podstawowego i Przedszkolnego, 1992-1993
  - Starszy Wizytator, 1994-1998
 • Szkoła Podstawowa w Tylmanowej
  Nauczyciel, 1987-1990
 • Szkoła Podstawowa w Ochotnicy Górnej
  Nauczyciel, 1983-1987
 • Szkoła Podchorążych Rezerwy
  służba wojskowa, 1982-1983
 • Zespół Szkół Budowlanych w Katowicach
  Nauczyciel - Wychowawca, 1981-1982

 

Dodatkowe formy aktywności zawodowej:

 • Związek Powiatów Polskich
  Członek Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
 • Członek Rady Nadzorczej Zakładów Mechanicznych WIROMET S.A. w Mikołowie – 2000r.
 • Członek Rady Nadzorczej – Armatura Kraków S.A. – 1999r.
 • Członek Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – 2016 – nadal
 • Wiceprezes Zarządu PW „Spółka Właścicieli” Spółka z o.o. – 1996 – 98
 • SKS „Sokolica”, Krościenko nad Dunajcem
  Wiceprezes Klubu 1985-1986
 • Nowosądecki Kwartalnik Oświatowy
  członek redakcji
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
  wykładowca - kursy dla dyrektorów Szkół
 • Kuratorium Oświaty
  opiekun aplikacji wizytatorskiej
 • Miesięcznik "MOST"
  współzałożyciel i redaktor naczelny - 1989

 

Publikacje i Opracowania:

 • „Zasady organizacji nadzoru pedagogicznego na poziomie szkolnictwa podstawowego na terenie województwa nowosądeckiego” - 1993/1994
 • „Gimnastyka korekcyjna w szkołach podstawowych województwa nowosądeckiego”- 1994
 • „Ocena pracy dyrektora szkoły - materiały pomocnicze dla pracowników administracji samorządowej i wizytatorów” - 1995
 • „Innowacja organizacyjna w zakresie realizacji przedmiotów: plastyka, muzyka, technika w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sącz" - 1995
 • „Planowana zmiana modelu funkcjonowania szkolnictwa podstawowego na terenie miasta Nowego Sącza” - 1995
 • „Zarys strategii ofensywnego rozwoju gminy Krościenko nad Dunajcem” - 1996
 • „Szkoła autonomiczna - jej rozwój organizacyjny w kontekście planowania strategicznego gminy” - 1997
 • „Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej” - 1997
 • „Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej - mała strategia rozwoju szkoły” - 1997

 

Współudział w opracowaniach:

 • Dokumenty organizacyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (Statut, Regulamin Organizacyjny, itd.) 
 •  Statut Województwa Małopolskiego, Regulamin Sejmiku (Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej)
 • Wojewódzkie opracowania o charakterze diagnostycznym i planistycznym (Strategia Rozwoju Województwa, Małopolski Program Ochrony Zdrowia, itd.) 

 

Działalność samorządowa:

 • Radny Wojewódzki V Kadencji 2014-2018
  - II Wiceprzewodniczący Komisji Głównej
  - Członek Komisji ds.Strategii Karpackiej
  - Członek Komisji ds.Współpracy z Polakami i Polonią za granicą
  - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Radny Wojewódzki III Kadencji 1998-2010
 • W okresie 1998-2010:
  - Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej
  - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
  - Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Kasy Chorych
  - Członek Rady Programowej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Organizacji Turystycznej
  - Członek Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej
  - Ekspert Związku Powiatów Polskich
  - Delegat na Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Polskich
 • W latach 2002-2006 Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • W latach 2006-2010 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego od 1998 roku

 

Zainteresowania:

 • Sport: kajakarstwo górskie, 1964-1979, 9 medali Mistrzostw Polski, reprezentant Polski juniorów i seniorów
 • Muzyka: amatorski zespół muzyczny, 1985-1989
 • Historia: Polska w okresie międzywojennym

 

Rodzina:

 • Żona Bogusława:
  - specjalista chorób wewnętrznych II stopnia
  - specjalista medycyny rodzinnej
  - zakończona specjalizacja z kardiologii
  - uprawnienia Kierownika Specjalizacji Lekarza Rodzinnego
  - Dyrektor NZOZ „Praktyka Grupowa Lekarzy”, Prezes Spółki z o.o. 
  - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rady Powiatu Nowosądeckiego I Kadencji
 • Syn Jakub: student V roku Uniwersytetu Medycznego w Koszycach - Kierunek Lekarski w wersji angielskiej
 • Córka Wiktoria: uczennica V klasy Szkoły Podstawowej w Brzeznej oraz V klasy Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu

 

Wyróżnienia i odznaczenia:

 • SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI, nadany (18.11.2003 r.)
 • ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA, nadany (26.03.2001 r.)
 • ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP, nadany (7.08.2006 r.)
 • SREBRNA ODZNAKA - ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, nadana (17.04.2009 r.)
 • BRĄZOWA ODZNAKA - ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, nadana (06.07.2005 r.)
 • ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - KRZYŻ MAŁOPOLSKI, nadana (12.08.2014 r.)
 • MEDAL - POLONIA MINOR ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
 • BRĄZOWY MEDAL - ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU, nadany (4.04.2013 r.)
 • MEDAL - 25 LAT NSZZ SOLIDARNOŚĆ
 • MEDAL - DZIEŃ DROGOWCA PRZYJACIEL ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
 • ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI WNIESIONE W ROZWÓJ KAJAKARSTWA
 • ZŁOTA ODZNAKA ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY STARY SĄCZ, nadana (9.07.2008 r.)
 • MEDAL OKOLICZNOŚCIOWY Z OKAZJI 650-LECIA LOKACJI MIASTA GORLICE I 90. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI OPERACJA - GORLICE 2 MAJA 1915
 • MEDAL - 135 LAT STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM SĄCZU, 1874-2009 - WRECZENIE SZTANDARU, nadany (31.05.2009 r.)
 • MEDAL XIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY - SPORTY ZIMOWE
 • MEDAL - FUNDACJA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM STRÓŻE
 • MEDAL Z OKAZJI 60 LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODRZECZU, nadany (11.05.2008 r.)
 • MEDAL Z OKAZJI 75 LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ - STADŁA 1932-2007
 • MEDAL Z OKAZJI XV-LECIE ZWIĄZKU GMIN JEZIORA ROŻNOWSKIEGO
 • MEDAL - 131 LAT STRAŻY POŻARNEJ W LIMANOWEJ - PRZEKAZANIE STRAŻNICY
 • MEDAL Z OKAZJI XX-LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, nadany (25.05.2010 r.)
 • MEDAL Z OKAZJI 650-LECIA LOKACJI MIASTA PROSZOWICE, nadany (czerwiec 2008 r.)
 • MEDAL - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. JANA PAWŁA II W NOWYM SĄCZU
 • MEDAL - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. T. KOŚCIUSZKI W NOWYM SACZU 1906-2006
 • ODZNAKA - AUTOMOBILKLUB BIECKI W BIECZU
 • MEDAL - DOMINA TERRAE SANDECENSIS - KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
 • MEDAL ZA POMOC W ORGANIZACJI LXI MIĘDZYNARODOWEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO IM. T. PILARSKIEGO NA DUNAJCU 2002, nadany (29.05-2.06.2002 r.)
 • MEDAL Z PODZIĘKOWANIEM ZA WKŁAD W ROZWÓJ KAJAKARSTWA - POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-01-26 | 10:23
data ostatniej modyfikacji: 2017-10-24 | 08:49