Programy, granty, konkursy - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert/rozstrzygnięcie konkursu

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, których realizację w roku 2018 wspiera Powiat Nowosądecki.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-01-10
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-06 | 14:07