Rejestr zmian - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Prawo / Zarządzenia Starosty / VI kadencja

Modyfikacja listy plików
2019-01-11 14:16:53
Bożena Dąbrowska
Pliki:
z_63.pdf
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2019 rok.

z_62.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2018 rok

z_61.pdf
w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2019. Na

z60.pdf
w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy korzystaniu z pojazdów do celów służbowych przez pracowników Starostwa.

z59.pdf
w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu działania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz planów pracy komórek organizacyjnych.

z58.pdf
wprowadzające Instrukcję ewidencji druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

z57.pdf
w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty, niezwiązanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy

z56.pdf
dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 45/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zmienionego Zarządzeniem...

z_1.pdf
w sprawie określenia Regulaminu organizacyjnego parkingów wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34