Rejestr zmian - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Przetargi / Zamówienia Publiczne Starostwa Powiatowego / Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

Aktualizacja wiadomości
2019-02-11 15:04:49
Magdalena Żelasko-Bieniek
Data rozpoczęcia:
2017-08-21
Data dezaktywacji wiadomości:
2018-12-31
Tytuł:
ZP.272.21.2017 Zamówienie na roboty budowlane w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie
Krótki opis:
ZP.272.21.2017 Zamówienie na roboty budowlane w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego
Pliki:
21_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu

21_siwz_termomodernizacja_zsz_grybow.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

21_zal_1_do_siwz_dokumentacja_techniczna.zip
Załącznik nr 1 do SIWZ

21_zal_2_do_siwz_projekt_umowy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ

21_zal_3_do_siwz_oswiadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ

21_zal_4_do_siwz_oferta.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ

21_ogloszenie_o_wyniku.pdf
Informacja o unieważnieniu postępowania
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34