Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki, nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę [BUD-8]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przyjęcie zgłoszenia przy zachowaniu zasady milczącej zgody urzędu.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

   

 • 3. Wymagane dokumenty

  1.  Zgłoszenie, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
  2. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnośc z oryginałem/.

  Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić , jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

   

   

   

   

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Zgłoszenie nie podlega opłacie.

  W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  21 dni od dnia złożenia zgłoszenia w urzędzie.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie (tylko w przypadku decyzji sprzeciwu) wnosi się do organu II instancji – Wojewody Małopolskiego - za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa  –  z-ca dyr wydz. 
   tel. 18 41 41 862,    pok. 302
  2. Borkowska Magdalena  -  inspektor   
   tel. 18 41 41 873,    pok. 302
  3. Korek Teresa  -  inspektor   
   tel. 18 41 41 852,    pok. 302
  4. Augustyniak Krystyna -  referent dla Gminy Krynica - Zdrój  i  Gminy Chełmiec   
   tel. 18 41 41 884,   pok. 305
  5. Bomba Andrzej - specjalista dla Gminy Łososina Dolna  
   tel. 18 41 41 889,   pok. 303b
  6. Cichoński Piotr - referent dla Gminy Łącko
   tel. 18 41 41 869,   pok. 303b
  7. Ginter Jerzy - podinspektor dla Gminy Kamionka Wielka  
   tel. 18 41 41 879,  pok. 303a
  8. Kuzak Kamil - referent dla Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój  i  Miasta Grybów
   tel. 18 41 41 882,  pok. 304
  9. Hajduga Monika - podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz i Gminy Podegrodzie
   tel. 18 41 41 881,  pok. 301
  10. Leśniak Tomasz - podinspektor dla Gminy Nawojowa
   tel. 18 41 41 863,   pok. 303a
  11. Łuczak Joanna - inspektor dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
   tel. 18 41 41 899,   pok. 303c
  12. Mrówka Magdalena - samodzielny referent dla Gminy Gródek nad Dunajcem    
   tel. 18 41 41 886,   pok. 303c
  13. Nowak Maria - młodszy referent  dla Gminy Łabowa  i Gminy Rytro
   tel. 18 41 41 882,  pok. 304
  14. Szczepaniak Adrian  - referent  dla Gminy Grybów
   tel. 18 41 41 883,   pok. 303 c
  15. Witowska Aneta - samodzielny referent  dla Gminy Korzenna
   tel. 18 41 41 878,   pok. 303b
  16. Wyskiel Agata - podinspektor dla Gminy Grybów
   tel. 18 41 41 877,   pok. 303c

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2018-07-13 | 13:51