Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Uprawnienia do Kierowania Pojazdami

Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres do jednego roku [KT-25]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 102, ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r., poz. 600 z późn. zm.)

 • 3. Wymagane dokumenty

  - wypełniony wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy (dostępny w pok. 108, w punkcie informacji lub na stronie internetowej ), - dowód wpłaty, - dowód osobisty.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  10,00 zł – opłata skarbowa 0,50 zł – opłata ewidencyjna

 • 5. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 6. Uwagi

  Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny jego zatrzymania.

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Renata Kurnyta – kierownik referatu,
  Zofia Kantor – inspektor,
  Barbara Kantor – inspektor,
  Monika Maciaś – inspektor,

  Tel:(0-18) 41 41 607-608 Pok:108

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-15 | 10:35