2018 rok - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

2018 rok

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane


 
Data zgłoszenia  Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  Adres  obiektu      Opis zgłaszanego obiektu   Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu
02.01.2018r. Gmina Krynica-Zdrój Mochnaczka Niżna - dz.nr 380/3, 380/1, 380/2, 379, 374, 373, 170/1, 536, 372/1, 372/3, 372/2, 367/1, 366/2, 366/1, 159/2 budowa sieci elektroenergetycznej 01.03.2018 r. - decyzja sprzeciwu
23.01.2018r. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju Piwniczna-Zdrój - dz. nr 2819/1, 5620 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 29.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
26.01.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Piątkowa - dz. nr 479/5, 456, 489/8, 489/7 budowa wodociągu rozdzielczego

01.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu

30.01.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Biczyce Górne - dz. nr 158/3, 156, 155, 140, 98, 97, 157/1, 154, 153/4, 153/3, 152/2, 152/1, 151, 148/3, 149, 95, 93, 92, 147/12, 147/10, 147/3, 146, 91/1, 91/3, 143, 142, 141/1, 141/4, 141/3

Trzetrzewina - dz. nr 1008, 214, 153, 196, 733/1, 733/2, 194/10, 194/7, 194/6, 194/3,195/4, 195/3, 194/1, 193/13193/11, 193/9, 194/9, 211, 205, 213/1, 1017/18, 1017/9, 1017/7, 1017/6, 1017/5, 1017/4, 1017/3, 1017/2, 202/2, 210/7, 210/8, 203, 190/3, 191/1, 190/2, 190/1, 189, 1017/16, 1017/17, 1017/15, 1017/14, 1017/13, 1017/1, 210/6, 200/1, 187, 186/2, 186/1, 185/1, 185/5, 185/12, 1017/12, 1017/11, 209/14, 208, 210/5, 199, 197/18, 197/19, 197/17, 197/16, 197/12, 197/13, 197/11, 197/21, 197/10, 197/20, 197/22, 182/6, 182/1, 182/2, 180, 169, 168

budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa strefowej przepompowni ścieków wraz z jej zalicznikowym zasilaniem energetycznym 14.02.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
31.01.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Świniarsko - dz. nr 1361/73, 1361/116, 1361/118, 1361/130 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z  przepompownią ścieków 01.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
07.02.2018r. Gmina Łącko Łącko - dz. nr 1631/9, 1631/8, 1630/5, 1691, 1631/7, 1631/5, 1631/4, 1631/3, 1631/2, 1631/1, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 1630/4 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 21.05.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.02.2018r. Gmina Grybów Stróże - dz. nr 975, 976, 980, 981, 985/3 rozbudowa sieci wodociagowej z przyłączami 19.02.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.02.2018r. Gmina Grybów Biała Niżna - dz. nr 481/2, 482/1, 484/1, 485/5, 485/6, 485/7 rozbudowa sieci wodociagowej z przyłączami 19.02.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
13.02.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wielopole - dz. nr 229/3, 196, 197/6, 197/2, 197/7, 203/18, 203/19, 203/20, 203/21, 203/23, 203/24 rozbudowa sieci wodociągowej 28.02.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
16.02.2018r.

Zakład Gospodarki Komunalnej  w Łącku

Łącko - dz. nr 579

budowa sieci wodociągowej 12.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
23.02.2018r. Tauron Dystrybucja S.A.

Wronowice - dz. nr 27

Żbikowice - dz. nr 105, 104

Łyczanka - dz.nr 33/1, 34/1, 34/2

budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej 15.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
23.02.2018r. Stanisław Bobowski Tropie - dz.nr 335/9 rozbudowa budynku mieszkalnego 08.03.2018r. - decyzja sprzeciwu
27.02.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Naściszowa - dz. nr 100/3, 99/1, 77, 67/10, 67/9, 67/8, 67/6, 67/4, 66, 64, 62, 61, 60, 67/11, 67/12 budowa sieci wodociagowej 26.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
28.02.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wola Marcinkowska - dz. nr 89/2, 84 rozbudowa sieci wodociągowej 29.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wnisieniu sprzeciwu
02.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Mystków - dz. nr 823/5, 823/4, 921/3,  826/16, 826/5, 921/5 budowa sieci elektroenergetycznej n.n. 19.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
02.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Mystków - dz. nr  823/5, 823/4, 921/3, 826/16, 826/5, 823/6, 921/5 budowa sieci energetycznej kablowej n.n. 19.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
05.03.2018r. Edward Stelmach Bogusza - dz. nr 434/6 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 20.03.2018r. -  dzecyzja sprzeciwu
09.03.2018r. Gmina Grybów Ptaszkowa - dz. nr 360/2, 359/6, 359/7, 359/5, 358, 357/1, 357/2, 356, 353/3, 353/1 rozbudowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami 14.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.03.2018r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 1312/11, 1312/17, 1312/19, 1829/1, 2075, 2076, 2102/1, 2103/3, 2103/5, 2104/3, 2104/5, 2109/2, 2105/1, 2105/2, 2107, 2108, 2156/1 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 30.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.03.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 276, 319 budowa sieci kanalizacji deszczowej 29.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.03.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Chełmiec - dz. nr 432/8, 432/25, 432/44, 460/3

 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścików 27.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
20.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Łabowa - dz. nr 75/1, 79, 83, 82, 117, 124 budowa sieci elektroenergetycznej  n.n. 30.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
26.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Łabowa - dz. nr 556, 553/3, 553/2, 553/1, 548/2, 539, 538/3 budowa sieci elektroenergetycznej  n.n. 09.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
27.03.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Piątkowa - dz. nr 266/1, 266/6, 277/1, 319/1, 276, 272, 68, 181/2 rozbudowa sieci wodociagowej 13.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
29.03.2018r. Gmina Stary Sącz Stary Sącz - dz. nr 36/32, 36/57, 38/7, 39/6, 44/6, 45/6, 47/5, 48/5, 51/3, 52/3, 97/2, 245/6, 246, 248/2, 250/4, 251/2, 253/2, 255/6,256/5, 257/5, 258/8, 1161, 3927/4 budowa sieci wodociagowej  
29.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Nawojowa - dz. nr 269/16, 269/17, 269/18, 269/25, 269/7 budowa sieci elektroenergetycznej n.n. 24.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
30.03.2018r. Gmina Chełmiec Chełmiec - dz. nr 299, 319, 372 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 13.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
04.04.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Piątkowa -dz. nr 822, 823/2, 823/1, 815 budowa kanalizacji snitarnej 18.05.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
04.04.2018r. Gmina Łososina Dolna Łososina Dolna - dz.nr 445/29, 445/28, 449/7, 448, 422/3, 423 rozbudowa wodociagu rozdzielczego
18.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
06.04.2018r. Gmina Stary Sącz Moszczenica Niżna - dz. nr 379/5, 379/7, 379/13 budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
06.04.2018r. Małgorzata Górszsczyk Wola Kurowska - dz.nr 317 rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 17.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.04.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

 

Wielogłowy - dz. nr 590/14, 593/5, 594/1, 594/2, 594/3, 595/1, 651/5, 651/6

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 24.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
13.04.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Wyskitna - dz. nr 287/8, 287/7, 287/4 budowa sieci kabloiwej elektroenergetycznej 24.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
16.04.2018r.
Tauron Dystrybucja S.A.

Moszczenica Wyżna - dz. nr 457, 464, 469, 472, 475, 479

Przysietnica - dz. nr 706/2, 714, 729

budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej  
16.04.2018r. Marta i Tomasz Gierczyk Czerniec - dz. nr 209/4, 209/5 budowa sieci wodociagowej wraz z przył. wod-kan  
19.04.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Sucha Struga - dz.nr 219, 220, 215, 637/4, 128/6 budowa sieci elektroenergetycznej  
19.04.2018r. Gmina Chełmiec Piątkowa - dz. nr 479/5 budowa sieci elektroenergetycznej 23.05.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
24.04.2018r. Janina Giera Stary Sacz - dz.nr 1684 nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 07.05.2018r. -  dzecyzja sprzeciwu
25.04.2018r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju Krynica-Zdrój - dz. nr 702/1, 703/4, 703/5, 704/1, 704/2,704/3, 806 rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi  
26.04.2018r. Marek Zelek Chomranice - dz. nr 293 rozbudowa budynku mieszkalnego 15.05.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
30.04.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Zabrzeż - dz. nr 1338, 1337, 1336, 1335, 1334 budowa sieci energetycznej 16.05.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
09.05.2018r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Powroźnik - dz. nr 446/7 i 166 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  
11.05.2018r. Dorota Bugajska-Marzec Roznów - dz. nr 188/3 przebudowa budynku mieszkjalnego 24.05.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
11.05.2018r. Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św.Ojca Papczyńskiego Podegrodzie - dz. nr 554/2, 554/1, 557, 558, 758 budowa sieci elektroenergetycznej  
16.05.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Stadła - dz. nr 10/1, 11, 62, 727/3, 727/4, 1/1 budowa sieci kablowej nn  
17.05.2018r. Tauron Dystrybucja S.A.

Florynka - dz. nr 132/19, 132/20, 132/21

budowa sieci kablowej nn  
17.05.2018r. Adam Smoter Kunów - dz.nr 237/5 budowa wodociagu rozdzielczego  

 

 

redaktor: Aneta Selwa
data publikacji: 2018-04-17 | 10:34
data ostatniej modyfikacji: 2018-05-24 | 14:52