Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 456/5, obr. Mystków, gm. Kamionka Wielka
  24 listopad 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach przyjęcia przebiegu granic oraz ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jednostka ewidencyjna Grybów Wieś, obręb Biała Niżna jako działka ewidencyjna nr 925/7 z nieruchomościami sąsiednimi
  23 listopad 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 2148 z działkami w obrębie Łącko, jedn. ewid. Łącko
  22 listopad 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o ustalenie przebiegu granic działki nr 125/11 z działką 125/3 położona w Chodorowej, gm. Grybów
  22 listopad 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 332 z działka ewid. nr 339/2 w obr. Witowice Dolne
  22 listopad 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 540 z działka 1031 ... w obrębie Zagorzyn, jedn. ewid. Łącko Zagorzyn
  21 listopad 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1552/9 z działką 1555/2 ....w obrębie Łącko, jedn. ewid. Łącko
  21 listopad 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach przyjęcia i ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 236/4, 241/2, z nieruchomościami sąsiednimi, obręb Naszacowice, jednostka ewidencyjna Podegrodzie
  21 listopad 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 615/7 z działką ewid. nr 617, 606/1, obręb Gaboń, gmina Stary Sącz
  21 listopad 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ew. nr 932/6z działkami sąsiednimi nr 933/3, 932/2, 932/4, 929/2, 930 w obrębie Gostwica, gmina Podegrodzie
  21 listopad 2017
  Czytaj więcej
1  2  3