Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 2213 z działkami sąsiednimi nr 3689, 2216, 2212 w obrębie Muszyna, gmina Muszyna
  26 maj 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia granic działki nr 1214/1 z działkami sąsiednimi nr 1207/1, 1213/2, 1212/3, 1212/, 1219, 1213/1 położonymi w obrębie Biała Niżna
  26 maj 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 58/1 z działką ewid. nr 53/2 w obr. Łyczanka
  26 maj 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 115 położonej w obrębie Piorunka, gm. Krynica Zdrój z dz. ewidencyjną nr 114
  25 maj 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych w ewidencji gruntów i budynków działki ewidencyjnej nr 70/8 obr. Rożnów, gmina Gródek n/Dunajcem
  25 maj 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 1556 i 1624 1564, 1557 w obrębie Ptaszkowa, gmina Grybów -wieś.
  23 maj 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 612 i 614 na gruncie w Grybowie w obrębie 4 z działkami sąsiednimi
  23 maj 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1088, 1117/2 a działkami 1085/4, 1085/5, 1086, 1087/1, 1087/3, 1087/5, 1087/6, 1116, 1117/3, 1118 w obrębie Paszyn, gm. Chełmiec
  22 maj 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach przyjęcia przebiegu granicy działki nr 474 z działkami 473, 475, 476w obrębie Żeleźnikowa Wielka, gmina Nawojowa
  22 maj 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 474, 473, 476, 554, a działkami 493/1, 493/2, 471, 567, 477, 475, 479/1 w obrębie Żeleźnikowa Wielka, gm. Nawojowa
  22 maj 2017
  Czytaj więcej
1  2  3