Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów działki ewidencyjnej nr 456, położonej w obr. Piątkowa, gm. Chełmiec
  19 październik 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów działki ewidencyjnej nr 456, położonej w obr. Piątkowa, gm. Chełmiec
  19 październik 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów działki ewidencyjnej nr 456, położonej w obr. Piątkowa, gm. Chełmiec
  19 październik 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków gminy Stary Sącz w obrębie Mostki jako działka ew. nr 161 z działkami 160, 159/3, 216, 217, 218-punkt trój miedzy, 215...
  19 październik 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z załącznikiem, w dniu 22.11. 2018 r. w miejscowości Ptaszkowa przy kościele Rzymskokatolickim pw. Najświętszej Maryi Panny
  19 październik 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 191 i 192 w obrębie Kadcza, jednostka ewidencyjna Łącko z działkami sąsiednimi
  19 październik 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o ustaleniu przebiegu granic oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic pomiędzy dz. nr 610/3 położonej w obr. Kicznia, gm. Łącko, a dz. ew.: 610/2, 602/3, 602/4, 602/2
  18 październik 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków gminy Łososina Dolna w obrębie Białawoda jako działka ewid. nr 81
  18 październik 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 1297 z działkami sąsiednimi położonymi w obr. Siołkowa, jedn. ewid. Grybów - wieś
  18 październik 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewid. nr 2237, 2236/2 z działkami sąsiednimi położonymi w obr. Stary Sącz, jedn. ewid. Stary Sącz - miasto
  18 październik 2018
  Czytaj więcej
1  2  3  4