Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów gminy Grybów w obr. Siołkowa jako działka ewid. nr 1408/3.
  21 luty 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid.oraz wyznaczeniu punktów granicznych działki ewid. nr 155/6 położonej w obr. Binczarowa, gm. Grybów oraz części działki ewid. nr 154/6 położonej w obrębie Binczarowa.
  20 luty 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 266/1 z działkami sąsiednimi nr 266/2, 265/1, 235/4, 5 ww obrębie Krasne Potockie.
  20 luty 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczeniu punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych położonych w obrębie Mystków, gmina Kamionka Wielka: dz. ewid. nr 688 z działka 697/1.
  20 luty 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid nr 188/1 z działkami sąsiednimi 188/6, 188/8, 188/7, 11w obrębie Piorunka, gmina Krynica - Zdrój.
  20 luty 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 244/1 i 244/3 z działkami sąsiednimi nr 229, 230, 234, 243/1, 245, 246, 247, i 261 w obrębie Popardowa
  20 luty 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 125 z działkami sąsiednimi nr 124, 244 w obrębie Wielopole, gmina Chełmiec.
  19 luty 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 331/7, 331/5, 331/8 w obrębie Świniarsko, gmina Chełmiec.
  18 luty 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic działki ewid. nr 44/14 oraz działki ewid. nr 44/15 w obrębie Zbyszyce, gmina Gródek nad Dunajcem.
  18 luty 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 107/376 z działkami sąsiednimi w obrębie Składziste, jednostka ewid. Łabowa.
  18 luty 2019
  Czytaj więcej
1  2  3  4