Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 893/1 z działką sąsiednią 891/1 położoną w obrębie Zarzecze, gmina Łącko
  20 kwiecień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic oraz wyznaczeniem i stabilizacją punktów granicznych części działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 64/2 i 64/4 w obrębie Znamirowice gm. Łososina Dolna...
  20 kwiecień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach wyznaczenia/wznowienia, ustalenia oraz stabilizacji granic działek ewidencyjnych stanowiących pas drogi krajowej numer DK 75 z działkami sąsiednimi - z działką nr 197 w obrębie Kurów
  20 kwiecień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach wyznaczenia/wznowienia, ustalenia oraz stabilizacji granic działek ewidencyjnych stanowiących pas drogi krajowej numer DK 75 z działkami sąsiednimi - z działką nr 229/3 w obrębie Dąbrowa
  20 kwiecień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz przyjęcia granic nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów jednostka ewidencyjna Podegrodzie, obręb Brzezna jako działka ewidencyjna nr 825 oraz działka ewidencyjna nr 77 ...
  19 kwiecień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu części granic działki ewidencyjnej nr 540 położonej w obr. Kadcza, gm. Łącko
  19 kwiecień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic dz. ewid. nr 561 i działek sąsiednich w obrębie Świniarsko, gm. Chełmiec
  18 kwiecień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych dz. ew. nr 37/3 a działkami nr 36/2, 36/3, 37/2, 38/2, 38/3, 469/1, 469/8 położonymi w obr. Podrzecze gm. Podegrodzie
  18 kwiecień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych dz. ew. nr 325/2 a działkami nr 325/1, 327/4, 327/5, 340 położonymi w obr. Librantowa gm. Chełmiec
  18 kwiecień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia/przyjęcia granic nieruchomości dz. ew. nr 1292 a dz. nr 1291/1, 1291/2, 1293/3, 1293/4, 1302, 1344, 1345 położonymi w obr. Stróże gm. Grybów
  18 kwiecień 2018
  Czytaj więcej
1  2  3  4