Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 2686 z działkami sąsiednimi 2541, 2685/2 i 2687 w obrębie Stary Sącz.
  19 kwiecień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 365 z działkami sąsiednimi w obrębie Barnowiec, jedn. ewid. Łabowa z działkami.
  19 kwiecień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia/przyjęcia punktów granicznych/granic działki ewid. nr 267 z działkami sąsiednimi w obrębie Chełmiec, gmina Chełmiec.
  19 kwiecień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 34/5 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie Moszczenica Niżna, jedn. ewid. Stary Sącz.
  19 kwiecień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 363/15 z działkami sąsiednimi nr 363/1 i 423 w obrębie Marcinkowice
  18 kwiecień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic/wyznaczenie /wznowienie znaków granicznych i przyjęcie działki ewid. nr 97/16 z działkami sąsiednimi nr 102/5, 102/6, 97/12, 97/17, 97/18, 97/19, 98/3, 98/5, 98/7 w obr. 120 m. Nowy Sącz.
  18 kwiecień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych działki ewid. nr 218/7 z działkami sąsiednimi 206/1, 218/1, 218/3, 218/6, 218/8, i 219/1 w obrębie Krużlowa Niżna, 12/1, 13 i 14/2 w obrębie Krużlowa ...
  18 kwiecień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 318/6 z działkami sąsiednimi w obrębie Przysietnica, jednostka ewid. Stary Sącz.
  15 kwiecień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jednostka ewidencyjna Grybów-wieś, obręb Florynka jako działka ewidencyjna nr 269 z działkami sąsiednimi
  12 kwiecień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów gm,iny Łososina Dolna w obr. Tabaszowa jako działka ewidencyjna nr 173/1, 174/1, 172/8 i 175/7
  12 kwiecień 2019
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5