Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 1400 obręb Ptaszkowa z działkami sąsiednimi nr 1000, 1215, 1397, 1398/4, 1401/1, 1401/3, 1401/8 i 1401/15
  18 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 243/4 obręb Łabowa z działkami sąsiednimi nr 241, 243/2, 243/6 i 243/7.
  18 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granicy pomiędzy dz. ew. nr 243/3 a działkami ew. nr: 243/2, 243/4, 243/10, 243/13, 243/20, 243/24 w obrębie Myślec gmina Stary Sącz
  18 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Kadcza jako działka ewidencyjna 595, gminy Łącko z działkami sąsiednimi
  18 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic oraz wyznaczeniem i stabilizacją punktów granicznych części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 644/2, 645, 647/1, 673/1, 844/2 w obrębie Piątkowa gmina ...
  18 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jednostka ewidencyjna Grybów-wieś, obręb Florynka jako działka ewidencyjna nr 12/2 z działkami sąsiednimi
  17 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 242/1 z działkami sąsiednimi: 242/2, 243/2, 243/1, 230, 232, 233/1, 233/2 położonymi w obrębie Maszkowice, gmina Łącko
  17 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o ustaleniu przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jednostka ewidencyjna Grybów - miasto, obręb Grybów obręb 2 jako działki ewidencyjne nr: 78, 92/1 z działkami sąsiednimi
  17 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia/przyjęcia punktów granicznych/granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka/działki nr 267 w obrębie Chochorowice, gmina Podegrodzie z działkami sąsiednimi 302, 54, 240, 249, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259...
  17 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic pomiędzy dz. ewid. nr 107/18 a działkami ewid. nr 97/2, 107/14, 107/17, 107/19, 107/26, 449 w obrębie Moszczenica Niżna, gmina Stary Sącz.
  15 październik 2019
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    6