Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 228/2, 227/2 położonych w obr. Świdnik, gm. Łososina Dolna
  25 lipiec 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki nr 703-1 w obr. Łącko, gm. Łącko
  24 lipiec 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 431/3 z działkami nr 424/8, 425/3, 431/4, 431/5, 432/4, 500/5, w obręb Naszacowice , gmina Podegrodzie
  24 lipiec 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  dotyczące ustalenia przebiegu i przyjęcia granic działki ewid nr 2191/1 z działkami sąsiednimi położonymi obr. Gródek, jedn. ewid. Grybów - wieś
  21 lipiec 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 2090 z działką 2091/1 w obrębie Krynica Zdrój gm. Krynica Zdrój.
  20 lipiec 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr172/23 z działkami 166/13, 166/18, 172/24, 172/9, 172/22 i 172/21 w obrębie Rożnów, gm. Gródek nad Dunajcem.
  20 lipiec 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewid. nr 637/1, 464 z nieruchomościami sąsiednimi
  19 lipiec 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 1677 z działkami sąsiednimi nr 1662/2, 1676/1, 1678/2, 1678, 1679, 1687/2, 1687/3, 1687/4, 1688/3położonych w obrębie Krynica -Wieś, miasto Krynica -Zdrój
  19 lipiec 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 465/3 obręb Ptaszkowa, z działką sąsiednią nr 466
  19 lipiec 2017
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 2260/2 z działkami nr 2256, 2257/5, 2257/6, 2258/1, 2258/32259, 2261, 2262 w obrębie Stary Sącz, jednostka ewidencyjna Stary Sącz
  19 lipiec 2017
  Czytaj więcej
1  2  3