Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  oo czynnościach przyjęcia/ustalenia działki ewid. nr 82/2 położonej w obrębie Klęczany, jednostka ewid. Chełmiec, z działkami sąsiednimi nr 81/1, 32/4, 82/3, na gruncie działki nr 82/2 przy linii kolejowej.
  23 sierpień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  oo czynnościach przyjęcia/ustalenia działki ewid. nr 1 położonej w obrębie 88 Nowy Sącz, jednostka ewid. Nowy Sącz, z działkami sąsiednimi nr 3/1, 4/1, 115, 152/1 - obręb 86 Nowy Sącz, 116 - obręb 86 nowy Sącz na gruncie działki nr 1 przy linii kolejowej.
  23 sierpień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  oo czynnościach przyjęcia/ustalenia działki ewid. nr 34 położonej w obrębie Klęczany , jednostka ewid. Chełmiec, z działkami sąsiednimi nr 40, 35, 32/3, na gruncie działki nr 34 przy linii kolejowej.
  23 sierpień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  oo czynnościach przyjęcia/ustalenia działek ewid. nr 134, 140/5, 141/2, 127 położonych w obrębie Marcinkowice, jednostka ewid. Chełmiec, z działkami sąsiednimi nr 126/3, 137, 139, 140/14, 140/6, 140/3, 141/4, 83/2 obręb Klęczany...
  23 sierpień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  oo czynnościach przyjęcia/ustalenia działki ewid. nr 189/2 położonej w obrębie Rdziostów , jednostka ewid. Chełmiec, z działkami sąsiednimi nr 188, 189/5, 189/3 na gruncie działki ewid. nr 189/2 przy linii kolejowej.
  23 sierpień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  oo czynnościach przyjęcia/ustalenia działki ewid. nr 197/10 położonej w obrębie Rdziostów , jednostka ewid. Chełmiec, z działkami sąsiednimi nr 196, 79/2, 197/6 na gruncie działki ewid. nr 197/10 przy linii kolejowej.
  23 sierpień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  oo czynnościach przyjęcia/ustalenia działek ewid. nr 146, 33/1, 20/1, 19 położonych w obrębie 24 Nowy Sącz, jednostka ewid. Nowy Sącz, z działkami sąsiednimi nr 145, 34, 94 - obręb 25 Nowy Sącz,na gruncie działki ewid. nr 20/1 przy linii kolejowej
  23 sierpień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  oo czynnościach przyjęcia/ustalenia działek ewid. nr 146, 33/1, 20/1, 19 położonych w obrębie 24 Nowy Sącz, jednostka ewid. Nowy Sącz, z działkami sąsiednimi nr 145, 34, 94 - obręb 25 Nowy Sącz,na gruncie działki ewid. nr 33/1 przy linii kolejowej
  23 sierpień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  oo czynnościach przyjęcia/ustalenia działek ewid. nr 152, 2, 3, 1 położonych w obrębie 24 Nowy Sącz, jednostka ewid. Nowy Sącz, z działkami sąsiednimi nr 114/1, 4/1, 5, - 94 obręb 25 Nowy Sącz, 35 - obręb Nowy Sącz,...
  23 sierpień 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  oo czynnościach przyjęcia/ustalenia działek ewid. nr 10, 11, 93 położonych w obrębie 25 Nowy Sącz, jednostka ewid. Nowy Sącz, z działkami sąsiednimi nr 94, 12/1, 35 - obręb 118 Nowy Sącz na gruncie działki ewid. nr 93 przy linii kolejowej.
  23 sierpień 2019
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    8