Interpelacje - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Interpelacje

Lp. Skan interpelacji/zapytania Data złożenia Imię i nazwisko Radnego, który złożył interpelację/zapytanie Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii     Odpowiedź
1. SKAN  12.12.2018r.  Marcin Bulanda 13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu     SKAN
2. SKAN 12.12.2018 r. Wiktor Obrzut 13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  

SKAN

3. SKAN 12.12.2018 r. Joanna Stawiarska 13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  SKAN
4. SKAN 12.12.2018 r. Józef Świgut 13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  SKAN
5. SKAN 12.12.2018 r. Ewa Zielińska 13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  SKAN
6. SKAN 28.12.2018 r. Stanisław Dąbrowski 02.01.2018 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  SKAN
7. SKAN 28.12.2018 r. Piotr Ogorzałek 02.01.2018 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
8. SKAN 28.12.2018 r. Joanna Stawiarska 02.01.2018 - interpelację otrzymał Dyrektor PUP w Nowym Sączu                                   SKAN                                  

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-27 | 09:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-14 | 10:28