Interpelacje - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Interpelacje

Lp. Skan interpelacji/zapytania Data złożenia Imię i nazwisko Radnego, który złożył interpelację/zapytanie Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii     Odpowiedź
1. SKAN  12.12.2018r.  Marcin Bulanda 13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu     SKAN
2. SKAN 12.12.2018 r. Wiktor Obrzut 13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  

SKAN

3. SKAN 12.12.2018 r. Joanna Stawiarska 13.12.2018 – interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  SKAN
4. SKAN 12.12.2018 r. Józef Świgut 13.12.2018 – interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  SKAN
5. SKAN 12.12.2018 r. Ewa Zielińska 13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  SKAN
6. SKAN 28.12.2018 r. Stanisław Dąbrowski 02.01.2018 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  SKAN
7. SKAN 28.12.2018 r. Piotr Ogorzałek 02.01.2018 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
8. SKAN 28.12.2018 r. Joanna Stawiarska 02.01.2018 - interpelację otrzymał Dyrektor PUP w Nowym Sączu                                   SKAN                                  
9. SKAN 08.02.2019 r. Marta Adamczyk 12.08.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

SKAN

10. SKAN 08.02.2019 r. Wiktor Durlak 08.02.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
11. SKAN 08.02.2019 r. Wiktor Obrzut 08.02.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
12. SKAN 08.02.2019 r. Maria Barbara Szarota 08.02.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
13. SKAN 08.02.2019 r. Joanna Stawiarska 08.02.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
14. SKAN 01.03.2019 r. Ryszard Poradowski

08.03.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

SKAN
15. SKAN 01.03.2019 r. Marcin Bulanda 08.03.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
16. SKAN 21.03.2019 r. Andrzej Gancarz 27.03.2019r.  interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
17. SKAN 29.03.2019 r. Michał Nowak 01.04.2019r.  interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.    SKAN
18. SKAN 29.03.2019 r. Wiktor Obrzut 01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.    12.04.2019r. - interpelacja przekazana do Urzędu Gminy w  Grybowie SKAN
19. SKAN 29.03.2019 r. Piotr Ogorzałek 01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.    12.04.2019r. - jedna z interpelacji przekazana do Urzędu Gminy w Korzennej SKAN
20. SKAN 29.03.2019 r. Stanisław Sułkowski 01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.   

SKAN

SKAN

21. SKAN 29.03.2019 r. Joanna Szewczyk-Kubacka 01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.    SKAN
22. SKAN 10.05.2019 r. Marta Adamczyk 13.05.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
23. SKAN 10.05.2019 r. Woktor Obrzut 13.05.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
24. SKAN 10.05.2019 r. Maria Barbara Szarota 13.05.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
25. SKAN 30.05.2019 r. Michał Nowak 04.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
26. SKAN 31.05.2019 r.  Marcin Bulanda 04.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
27. SKAN 14.06.2019 r. Stanisław Dąbrowski 17.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
28. SKAN 14.06.2019 r. Wiktor Durlak 17.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
29. SKAN 14.06.2019 r. Franciszek Kantor 17.06.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa                                                                        25.06.2019r. - interpelacja przekazana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

SKAN

SKAN

30. SKAN 14.06.2019 r. Wiktor Obrzut 17.06.2019 r. - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu  21.06.2019 r. - interpelacja przekazana do Tauron Dystrybucja S.A oddział w Krakowie SKAN
31 SKAN 14.06.2019 r. Antoni Poręba 17.06.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa                                                                        25.06.2019r. - interpelacja przekazana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

SKAN

SKAN

32 SKAN 12.07.2019 r. Marcin Bulanda 15.07.2019 r. - interpelacę otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN
33 SKAN 30.08.2019 r. Wiktor Obrzut 02.09.2019 r. - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu SKAN

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-27 | 09:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-09-12 | 12:27