Skład Rady - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Skład Rady

Przewodniczący:
Roman POTONIEC

Wiceprzewodniczący:
Marta ADAMCZYK
Ryszard PORADOWSKI

Radni: 
Krzysztof BODZIONY
Marcin BULANDA
Edward CIĄGŁO
Stanisław DĄBROWSKI
Marian DOBOSZ
Wiktor DURLAK
Przemysław GAJOWSKI
Andrzej GANCARZ
Franiszek KANTOR
Anotni KOSZYK
Marek KWIATKOWSKI
Paweł ŁABUDA
Zofia NIKA
Michał NOWAK
Wiktor OBRZUT
Piotr OGORZAŁEK
Marek PŁAWIAK
Anotni PORĘBA
Joanna STAWIARSKA
Stanisław SUŁKOWSKI
Maria SZAROTA
Joanna SZEWCZYK-KUBACKA
Józef ŚWIGUT
Tadeusz ZAREMBA
Ewa ZIELIŃSKA

 

 

 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-22 | 09:57
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-11 | 12:38